Ավելորդ ուղեբեռ

Ավելորդ ուղեբեռ

Եթե ձեր ուղեբեռի քանակը, քաշը և/կամ չափերը գերազանցում են ինքնաթիռում Անվճար ուղեբեռի չափը, ապա այն պետք է ամրագրվի և լրացուցիչ վճարվի:

 • Ավիաընկերության կայքում ավիատոմս գնելիս
 • Մեկնելուց առաջ օդանավակայանի ընդունարանում

Կայքում և օդանավակայանում ամրագրելիս ավելորդ ուղեբեռի փոխադրման սակագները կարող են տարբեր լինել:

Մեկնման օդանավակայանում նման ուղեբեռի գրանցման հնարավորությունը կախված է ավիաընկերության տեխնիկական հնարավորություններից:

Ելնելով մեկնման օդանավակայանի տեխնոլոգիաներից ՝ գերնորմատիվային/ չափազանց մեծ / ծանրակշիռ ուղեբեռը կարող է տեղափոխվել առանձին ընդունարանում:

Գերնորմատիվային, մեծաչափ կամ ծանրաքաշ ուղեբեռը փոխադրման համար ընդունվում են միայն օդանավում ազատ փոխադրող տարողունակության առկայության դեպքում եւ ուղեւորի կողմից այդպիսի ուղեբեռի փոխադրման համար վճարելու պայմանով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի ուղեբեռի փոխադրումը համաձայնեցված է եղել փոխադրողի հետ եւ վճարվել է ամրագրման ժամանակ, ինչպես նաեւ անվասայլակների եւ փոխադրման այլ օժանդակ սարքերի փոխադրման դեպքերի, որոնք օգտագործվում են հաշմանդամների եւ կենսագործունեության սահմանափակումներով այլ անձանց թվից ուղեւորի կողմից: Ուղևորը պարտավոր է փոխադրողին կամ նրա գործակալին նախապես տեղեկացնել ուղեբեռի Տեղերի ենթադրյալ զանգվածի և քանակի մասին, որոնք գերազանցում են սահմանված Անվճար ուղեբեռի փոխադրման նորմը, Ընդ որում, այդպիսի ուղեբեռի ամրագրումը պարտադիր է:

Եթե ​​ուղևորը փոխադրման է ներկայացրել ավելի շատ ուղեբեռ, քան նախկինում պայմանավորվել և վճարվել է փոխադրողի հետ, ապա այդպիսի քանակի ուղեբեռ կարող է ընդունվել փոխադրման համար միայն այն դեպքում, եթե օդանավում ազատ տարողունակություն կա, և այն վճարում է ուղևորը:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի սահմանափակել փոխադրումը կամ մերժել այն ուղևորի ուղեբեռի փոխադրումը, որի զանգվածը գերազանցում է փոխադրողի կողմից սահմանված անվճար փոխադրման նորման, եթե այդպիսի փոխադրումը նախապես համաձայնեցված չի եղել փոխադրողի հետ:

Եթե ​​մեկնման վայրում ուղևորը փոխադրման է ներկայացրել ավելի քիչ ուղեբեռ՝ ըստ քաշի և կտորների քանակի, քան նախկինում ամրագրված և վճարված է, ապա ավելցուկային ուղեբեռի հայտարարված և փաստացի քաշի միջև վճարման տարբերությունը ենթակա է վերադարձման՝ համաձայն սույն կանոնների:

Փոխադրման երթուղու ուղևորն իրավունք ունի նվազեցնել կամ փոխադրողի համաձայնությամբ ավելացնել փոխադրվող ուղեբեռի Տեղերի զանգվածն ու քանակը:

Ուղևորի կողմից փոխադրվող ուղեբեռի Տեղերի զանգվածի և (կամ) քանակի ավելացման դեպքում նա պարտավոր է վճարել ուղեբեռի փոխադրման արժեքը, որը գերազանցում է նախկինում վճարված փոխադրման Անվճար ուղեբեռի սահմանված նորման: Ուղևորի կողմից փոխադրվող ուղեբեռի Տեղերի զանգվածի և/կամ քանակի նվազման դեպքում վերահաշվարկներ չկան փոխադրողի կողմից ուղեբեռի համար Նախկինում կատարված վճարումը չի կատարվում:

Մեծածավալ ուղեբեռը ընդունվում է փոխադրման համար, պայմանով, որ օդանավի բեռնվող դիտահորերի և ուղեբեռա-բեռնային խցիկների չափերը թույլ են տալիս այն բեռնել (բեռնաթափել) օդանավից (դուրս) և տեղակայել օդանավում: Տվյալ ուղեբեռը պետք է ունենա բռնակներ ՝ դեպի օդանավ, օդանավից և օդանավում տեղափոխվելիս այն ամրացնելու համար:

Մի քանի փոխադրողների օդանավերով գերնորմատիվային եւ (կամ) ոչ ծավալային ուղեբեռ փոխադրելու անհրաժեշտության դեպքում այդ ուղեբեռի փոխադրման փաստաթղթերը ձեւակերպող փոխադրողը պետք է ստանա այդ փոխադրողների համաձայնությունը նման փոխադրման համար ։

Մեծածավալ ուղեբեռի, ծանրաքաշ ուղեբեռի, ծառայողական շների փոխադրումը վճարվում է ՝ ելնելով նրա (նրանց) փաստացի քաշից, չափերից եւ նստատեղերի քանակից ՝ փոխադրողի սահմանած ուղեբեռային սակագներով ՝ անկախ որպես գրանցված ուղեբեռ փոխադրվող ուղեւորի այլ իրերից, բացառությամբ ուղեւորի հետ հետեւող Ուղեկցող շան, հաշմանդամ եւ կենսագործունեության սահմանափակումներ ունեցող այլ անձանց ուղեւորների կողմից օգտագործվող, ինչպես նաեւ ուղեւորի կողմից օգտագործվող մանկական սայլակից, որոնք ունեն այնպիսի եզրաչափեր, որոնք թույլ չեն տալիս նրան (դրանք) անվտանգ տեղավորել օդանավի սրահում ՝ ուղեւորի նստատեղից վերեւի դարակում կամ ուղեւորի կանգնած նստատեղից առաջ ընկած նստատեղից ներքեւ եւ տեղափոխվում են առանց լրացուցիչ վճարի գանձման:

Գերնորմատիվային, մեծածավալ, ծանրաքաշ ուղեբեռի փոխադրման համար Վճարումը կատարվում է գերնորմատիվային ուղեբեռի վճարման անդորրագրով, տարբեր վճարների օրդերով կամ EMD.

Գերնորմատիվային ուղեբեռ են համարվում ուղևորի այն իրերը, որոնց քաշը գերազանցում է փոխադրողի սահմանած ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորման:

Եթե ​​մեկնման վայրում ուղևորը փոխադրման համար ներկայացնի ավելի քիչ ուղեբեռ, քան նախկինում ամրագրված և վճարված էր, ապա հայտարարված և փաստացի քաշի միջև վճարման տարբերությունը կվերադարձվի:

Միացնող / տրանսֆերային թռիչքի ժամանակ ուղևորն իրավունք ունի նվազեցնել կամ փոխադրողի համաձայնությամբ ավելացնել փոխադրվող ուղեբեռի զանգվածն ու Տեղերի քանակը:

 • Ուղեբեռի զանգվածի և/կամ տեղերի քանակի ավելացման դեպքում ուղևորը պարտավոր է վճարել լրացուցիչ ուղեբեռի փոխադրման արժեքը
 • Փոխադրվող ուղեբեռի զանգվածի նվազման դեպքում փոխադրողի կողմից ուղեբեռի համար Նախկինում կատարված վճարման համար վերահաշվարկներ չեն կատարվում
 • Մեծածավալ ուղեբեռ են համարվում ուղեւորի իրերը ՝ անկախ դրանց անվանումից եւ նշանակությունից, որոնց չափերը փաթեթավորված տեսքով գերազանցում են 203 սմ-ը ՝ երեք չափումների հանրագումարում
 • Ծանրաքաշ ուղեբեռ են համարվում ուղևորի իրերը ՝ անկախ դրանց անվանումից և նշանակությունից, որոնց քաշը 30 կգ-ից ավելի է, բայց 50 կգ-ից ոչ ավելի ։ ավելի մեծ քաշի ուղեբեռը ձևակերպվում և տեղափոխվում է որպես բեռ

Մեծածավալ ուղեբեռը ընդունվում է փոխադրման համար, պայմանով, որ օդանավի բեռնվող դիտահորերի և ուղեբեռային-բեռնային խցիկների չափերը թույլ են տալիս այն բեռնվել/բեռնաթափվել օդանավից/դուրս և տեղակայվել օդանավում:

Այս ուղեբեռը պետք է ունենա բռնակներ, որոնք պետք է տեղափոխվեն և ամրացվեն օդանավից դեպի/դեպի և դեպի դուրս տեղափոխվելիս:

Մեծածավալ / ծանրաքաշ ուղեբեռի վրա անվճար փոխադրման նորման չի տարածվում, և դրա փոխադրումը վճարվում է սահմանված սակագներով:

Հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը !

Թռիչքի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ ուղեբեռի նախնական վճարման սակագները ցածր են, քան մեկնումից 4 ժամից պակաս ուղեբեռի վճարման սակագները:

Գերնորմատիվային ուղեբեռի նախնական վճարում չվերթի մեկնումից 4 ժամ և ավելի առաջ

Գերազանցման կատեգորիա Չեն կիրառվում սակագների նկատմամբ Թռիչքի մեկնումից առաջ ժամանակային սահմանափակումներ Կիրառվում է ուղեվարձի ապրանքանիշի նկատմամբ Վճարների կիրառման մակարդակները և աշխարհագրությունը (փոխադրումը սկսելու երկրի արժույթը)
USD

Փոխադրման երկիրը/ USD:
ԱՊՀ(Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
Եվրոպա (Թուրքիա);
Աֆրիկա (Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում ' Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
     Արգենտինա);
Մերձավոր Արևելքի երկրներ (ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
      Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
Ասիա (Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
     Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

EUR

Փոխադրման երկիրը/ EUR:
Հայաստան;
ԱՊՀ (Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
     Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
Եվրոպա (Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
     Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
     Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
     Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
Աֆրիկայի երկրներ(Թունիս);
ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

Մինչև 10 կգ և 203 սմ ավելորդ ուղեբեռի լրացուցիչ տեղ տուրփաթեթի կազմում Թռիչքի մեկնումից ավելի քան 36 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 35 $ 35 €
36 ժամից պակաս, բայց թռիչքի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 50 $ 50 €
Մինչև 20 կգ և 203 սմ ավելորդ ուղեբեռի լրացուցիչ տեղ Թռիչքի մեկնումից ավելի քան 36 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 45 $ 45 €
36 ժամից պակաս, բայց թռիչքի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 60 $ 60 €
Մինչև 30 կգ և 203 սմ ավելորդ ուղեբեռի լրացուցիչ տեղ Թռիչքի մեկնումից ավելի քան 36 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 65 $ 65 €
36 ժամից պակաս, բայց թռիչքի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ Basic, Standard, Flexible 75 $ 75 €

Ուշադրություն !

Ավիաընկերության պաշտոնական կայքում թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 3 լրացուցիչ նստատեղերի լրացուցիչ ուղեբեռի գրանցում: Վաճառքի այլ ալիքներով ծառայություն գնելու դեպքում ' առանց սահմանափակումների:

Թռիչքի մեկնումից և գրանցումից 4 ժամից պակաս ավելորդ ուղեբեռի վճարում

Գերազանցման կատեգորիա Չեն կիրառվում սակագների նկատմամբ Ծառայության անվանումը Կիրառվում է ուղեվարձի ապրանքանիշի նկատմամբ Վճարների կիրառման մակարդակները և աշխարհագրությունը (փոխադրումը սկսելու երկրի արժույթը)
USD

Փոխադրման երկիրը/ USD:
ԱՊՀ(Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
Եվրոպա (Թուրքիա);
Աֆրիկա (Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում ' Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
     Արգենտինա);
Մերձավոր Արևելքի երկրներ (ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
      Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
Ասիա (Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
     Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

EUR

Փոխադրման երկիրը/ EUR:
Հայաստան;
ԱՊՀ(Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
     Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
Եվրոպա(Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
     Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
     Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
     Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
Աֆրիկայի երկրներ(Թունիս);
ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

Գերնորմատիվային ուղեբեռի 1-ին լրացուցիչ տեղ տուրփաթեթի կազմում Լրացուցիչ ուղեբեռ մինչև 10 կգ և 203 սմ Basic, Standard, Flexible 60 $ 60 €
Լրացուցիչ ուղեբեռ մինչև 20 կգ և 203 սմ Basic, Standard, Flexible 70 $ 70 €
Լրացուցիչ ուղեբեռ մինչև 30 կգ և 203 սմ Basic, Standard, Flexible 85 $ 85 €
Լրացուցիչ ուղեբեռ մինչև 50 կգ և 203 սմ Basic, Standard, Flexible 120 $ 120 €
Մինչև 10կգ/20կգ/30Կգ/50կգ և 203 սմ գերնորմատիվային ուղեբեռի 2-րդ և հաջորդ լրացուցիչ նստատեղ - Basic, Standard, Flexible 120 $ 120 €
Ուղեբեռի անվճար նորմայի քաշը գերազանցելը Գերազանցելով մինչև 25 կգ և 203 սմ Standard 20 $ 20 €
Գերազանցելով մինչև 30 կգ և 203 սմ Standard, Flexible 40 $ 40 €
Գերազանցելով մինչև 40 կգ և 203 սմ Standard, Flexible 80 $ 80 €
Գերազանցելով մինչև 50 կգ և 203 սմ Standard, Flexible 120 $ 120 €

Վճարում (ցանկացած ժամանակ) հատուկ կատեգորիայի գերնորմատիվային ուղեբեռ

Գերազանցման կատեգորիա Ծառայության անվանումը Վճարների կիրառման մակարդակները և աշխարհագրությունը (փոխադրումը սկսելու երկրի արժույթը)
USD

Փոխադրման երկիրը/ USD:
ԱՊՀ (Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
Եվրոպա (Թուրքիա);
Աֆրիկա(Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում ' Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
     Արգենտինա);
Մերձավոր Արևելքի երկրներ(ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
      Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
Ասիա(Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
     Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

EUR

Փոխադրման երկիրը/ EUR:
Հայաստան;
ԱՊՀ (Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
     Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
Եվրոպա(Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
     Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
     Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
     Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
Աֆրիկայի երկրներ(Թունիս);
ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

203սմ-ից ավելի ուղեբեռի չափսերի գերազանցումը մինչև 50 կգ Գերազանցելով ավելի քան 203 սմ-ից մինչև 50 կգ 120 $ 120 €
Հրազենի 1 տեղ, ներառյալ փամփուշտները, Մինչև 15 կգ և 203 սմ փոխադրելը Огнестрельное оружие до 15 кг и 203 см 100 $ 100 €
Прогулочная коляска-трость Прогулочная детская коляска Бесплатно Бесплатно
Անվասայլակ Անվասայլակ Անվճար Անվճար
Մինչև 1 տեղ 30 կգ և 203 սմ Անվճար ուղեբեռի տեղափոխման նորմերի միավորում Ուղեբեռի միավորում մինչև 1 նստատեղ 30 կգ և 203 սմ Անվճար Անվճար

Մինչև 1 տեղ 30 կգ և 203 սմ Անվճար ուղեբեռի տեղափոխման նորմերի միավորում
 1. Այն օգտագործվում է ուղևորների ուղեբեռը համատեղելու համար, որոնք ձևակերպված են սակագներով ' 0-ից տարբեր յուրաքանչյուր նստատեղի համար թույլատրելի անվճար ուղեբեռով, նրանց համատեղ գրանցման ժամանակ (ընտանիքի անդամներ, համատեղ ճանապարհորդող կամ գործուղման մեկնող անձինք):

 2. Աջակցող փաստաթղթերն են.
 3. համատեղ ընտանիքի հետևյալ անդամների համար (ամուսիններ, երեխաներ (այդ թվում ՝ որդեգրված), ծնողներ (այդ թվում ՝ որդեգրված), տատիկներ, պապիկներ, թոռներ)
   —  ամուսնության վկայական;
   —  ծննդյան վկայականներ;
   —  որդեգրումը հաստատող փաստաթղթեր;
   —  ընտանիքի կարգավիճակը հաստատող այլ փաստաթղթեր:
  ուղևորության միասնական նպատակով համատեղ ճանապարհորդող կամ միասնական ամրագրման պարտադիր պայմանով գործուղման մեկնող անձանց համար
   —  ուղեգրեր, կուրսայիններ, տուրիստական ուղեգրեր;
   —  գործուղման հրաման, գործուղման վկայական, ծառայողական առաջադրանք;
   —  հյուրանոցում համատեղ բնակության ամրագրում;
   —  համատեղ հետևելը հաստատող այլ փաստաթղթեր:

Կենդանիների տեղափոխման ծառայության պայմանները և վճարները սրահում

Ավելորդ ուղեբեռի տեսակը Ծառայության անվանումը Վճարների կիրառման մակարդակները և աշխարհագրությունը (փոխադրումը սկսելու երկրի արժույթը)
USD

Փոխադրման երկիրը/ USD:
ԱՊՀ (Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
Եվրոպա(Թուրքիա);
Աֆրիկա (Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում ' Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
     Արգենտինա);
Մերձավոր Արևելքի երկրներ(ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
     Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
Ասիա(Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
     Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

EUR

Փոխադրման երկիրը/ EUR:
Հայաստան;
ԱՊՀ (Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
     Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
Եվրոպա (Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
     Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
     Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
     Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
Աֆրիկայի երկրներ (Թունիս);
ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

Կենդանու տեղափոխում տնակում (վանդակի քաշը և չափը մինչև 8կգ 60քս35քս20սմ), պահանջվում է ավիաընկերության կողմից ծառայության հաստատում: Առանց սահմանափակումների 45 $ 45 €
Կենդանու տեղափոխում սրահում (վանդակի քաշը և չափը մինչև 8կգ 60քս35քս20սմ) ավիաընկերության ներկայացուցչի թույլտվությամբ, ավիաընկերության կողմից ծառայության հաստատում չի պահանջվում: Թռիչքի մեկնումից 4 ժամից պակաս 45 $ 45 €
Ուղեկցող շուն օդանավի տնակում Առանց սահմանափակումների Անվճար Անվճար

Փոխադրման ծառայության պայմանները և վճարները սպորտային սարքավորումներ

Գերնորմատիվային ուղեբեռի տեսակը / ծառայության անվանումը Փոխադրման ժամանակահատվածը Կիրառվում է ապրանքանիշի վրա Օդանավի մեկնումից առաջ ժամանակային սահմանափակումներ Վճարների կիրառման մակարդակները և աշխարհագրությունը (փոխադրումը սկսելու երկրի արժույթը)
USD

Փոխադրման երկիրը/ USD:
ԱՊՀ (Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
Եվրոպա (Թուրքիա);
Աֆրիկա (Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում ' Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
     Արգենտինա);
Մերձավոր Արևելքի երկրներ (ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
     Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
Ասիա (Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
     Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

EUR

Փոխադրման երկիրը/ EUR:
Հայաստան;
ԱՊՀ (Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
     Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
Եվրոպա (Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
     Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
     Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
     Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
Աֆրիկայի երկրներ (Թունիս);
ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

Լրացուցիչ լրացուցիչ ուղեբեռի տեղ / դահուկային կամ սնոուբորդի հանդերձանք նոյեմբերի 1-ից մայիսի 10-ը Basic Օդանավի մեկնումից ավելի քան 36 ժամ առաջ 45 $ 45 €
Менее 36 часов, но более 4-х часов до вылета воздушного судна 60 $ 60 €
Օդանավի մեկնումից 4 ժամից պակաս 70 $ 70 €
Լրացուցիչ լրացուցիչ ուղեբեռի տեղ / դահուկային կամ սնոուբորդի հանդերձանք նոյեմբերի 1-ից մայիսի 10-ը Standard, Flexible Սահմանափակումներ չկան Անվճար Անվճար
Լրացուցիչ լրացուցիչ ուղեբեռի տեղ / դահուկային և սնոուբորդի կոշիկներ նոյեմբերի 1-ից մայիսի 10-ը Բոլոր ապրանքանիշերը Սահմանափակումներ չկան Անվճար Անվճար
Լրացուցիչ տեղ գերնորմատիվային ուղեբեռ / սպորտային հանդերձանք մինչև 20 կգ և 203 սմ (տարբեր սպորտային սարքավորումներ, ինչպես նաև դահուկային կամ սնոուբորդի սարքավորումներ լեռնադահուկային սեզոնից դուրս) Ամբողջ տարին Բոլոր ապրանքանիշերը Օդանավի մեկնումից ավելի քան 36 ժամ առաջ 45 $ 45 €
36 ժամից պակաս, բայց օդանավի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ 60 $ 60 €
Օդանավի մեկնումից 4 ժամից պակաս 70 $ 70 €

Լեռնադահուկային սեզոնի ընթացքում (նոյեմբերի 01-ից մայիսի 10-ը)սպորտային սարքավորումների փոխադրման ծառայությունների մատուցման պայմաններ

Դահուկային և սնոուբորդի հանդերձանք / 1 տեղ/ Մինչև 15 կգ / չափերը հաշվի չեն առնվում:

 • Դահուկային սարքավորումների հավաքածուն ներառում է ՝ 1 զույգ դահուկ, 1 զույգ ձող և լրացուցիչ հանդերձանք (1 սաղավարտ, ակնոց, հատուկ հագուստ) ՝ փաթեթավորված մեկ պատյանում;
 • Սնոուբորդի սարքավորումների հավաքածուն ներառում է ՝ 1 Սնոուբորդ և լրացուցիչ հանդերձանք (1 սաղավարտ, ակնոց, հատուկ հագուստ), որոնք փաթեթավորված են մեկ պատյանում:

Դահուկային և սնոուբորդի կոշիկներ / 1 տեղ / մինչև 5 կգ / չափերը հաշվի չեն առնվում:

 • 1 զույգ կոշիկ:
Ուշադրություն!

Այն օգտագործվում է միայն դահուկային կամ սնոուբորդի սարքավորումների հետ միաժամանակ:
Այլ դեպքերում, 1 զույգ կոշիկներով ծածկույթի ձևավորումն իրականացվում է որպես լրացուցիչ ուղեբեռի տարածք և վճարվում է փոխադրողի կողմից սահմանված սակագներով:

Լրացուցիչ ծառայությունների սահմանափակումներ.
 • Չօգտագործված ծառայության կամավոր վերադարձը թույլատրվում է;
 • Չօգտագործված ծառայության կամավոր վերադարձի դեպքում չվերթի մեկնումից 4 ժամից պակաս.
 •         1. Կամավոր վերադարձը թույլատրվում է միայն տոմսի վերադարձի/ փոխանակման հետ
           միաժամանակ;
          2. Առանց տոմսի վերադարձի / փոխանակման, ծառայության արժեքի վերադարձը կատարվում է
           միայն հայցադիմումի կարգով: