Ընդհանուր դրույթներ

Ընդհանուր դրույթներ ուղեբեռի փոխադրման մասին

Ուղեբեռի փոխադրումն իրականացվում է "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի "ուղևորների և Ուղեբեռների օդային փոխադրումների կանոնների"հիման վրա:

Ուղևորի ուղեբեռը փոխադրման համար ընդունվում է որպես հաշվառված ուղեբեռ և տեղափոխվում է օդանավի ուղեբեռ-բեռնային խցիկներում: Ձեռքի ուղեբեռը տեղափոխվում է օդանավի սրահում:

Ուղևորի ստուգված ուղեբեռը պետք է փոխադրվի այն նույն օդանավով, որին հետևում է ուղևորը: Եթե նման փոխադրումն անհնար է դարձել, ապա "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն պետք է տեղափոխի այդպիսի ուղեբեռ օդանավով, որն իրականացնում է ուղևորի նպատակակետին ամենամոտ չվերթը:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի հրաժարվել ուղևորի կողմից իր ուղեբեռի փոխադրումից, Եթե զանգվածը, Տեղերի քանակը, պարունակությունը, չափը կամ փաթեթավորումը չեն համապատասխանում սույն կանոնների պահանջներին:

Գրանցումից հետո օդանավում վայրէջքի չներկայացած ուղեւորի ուղեբեռը (այդ թվում ՝ վայրէջքի չներկայացած տարանցիկ ուղեւորի ուղեբեռը եւ օդանավի սրահում գտնվող նրա ձեռքի ուղեբեռը) ենթակա են օդանավի կողքից հանման եւ պարտադիր զննման:

Թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով գրանցված ուղեբեռում և ուղևորների մոտ գտնվող իրերում փոխադրման չեն ընդունվում հետևյալ վտանգավոր նյութերն ու առարկաները.:

 • առարկաներ, որոնք կարող են վնաս պատճառել օդանավին, օդանավում գտնվող անձանց (կամ գույքին), Կենդանիներ և թռչուններ (բացառությամբ սենյակային կենդանիների (թռչունների) և ծառայողական շների), միջատներ, ձկնատար նյութեր, Սողուններ, կրծողներ, փորձարկվող և հիվանդ կենդանիներ, ինչպես նաև առարկաներ և նյութեր, որոնց օդային փոխադրումը որպես ուղեբեռ արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով և այն երկրի օրենսդրությամբ, որի տարածքից կամ տարածքով իրականացվել է փոխադրումը, ;
 • պայթուցիկ նյութեր, պայթեցման միջոցներ և դրանցով լցոնված առարկաներ;
 • սեղմված և հեղուկացված գազեր;
 • դյուրավառ հեղուկներ;
 • դյուրավառ պինդ նյութեր;
 • օքսիդացնող նյութեր և օրգանական պերօքսիդներ;
 • թունավոր նյութեր;
 • թունավոր նյութեր;
 • քայքայիչ և քայքայիչ նյութեր;
 • թունավոր և թունավոր նյութեր;
 • հրազեն, սառը և գազային (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի և կարգով);
 • գազաբալոններ, պղպեղային սփրեյներ և այլն, որոնք պարունակում կամ շարքից հանում են նյութ:

Վտանգավոր նյութերի, զենքի, պայթուցիկ նյութերի, այլ սարքերի կամ առարկաների մանրամասն ցանկը, որոնց նկատմամբ անձնակազմի անդամների և ուղևորների կողմից օդանավում փոխադրման արգելք կամ սահմանափակումներ են սահմանված, պարունակվում է օդով վտանգավոր ապրանքների անվտանգ փոխադրման տեխնիկական հրահանգներում (ICAO Doc 9284):

Նյութեր և առարկաներ, որոնք կարող են տեղափոխվել անձնակազմի անդամների և ուղևորների կողմից ' պահպանելով պահանջվող պայմանները:

Թռիչքի ընթացքում ուղևորների ուղեբեռի մեկուսացված հասանելիությամբ օդանավի բեռների, ուղեբեռի խցիկներում հաշվառված ուղեբեռում:

 • խաչադեղ, Հրացաններ ստորջրյա որսորդության համար, շաշկի, սուսեր, թեսակ, սիմիտագաններ, դահիճներ, թրեր, սրեր, սվիններ, դաշույններ, Դանակներ ՝ Որսորդական, դանակներ ՝ նետվող շեղբերով, կողպող կողպեքներով, ցանկացած տեսակի զենքի նմանակողներ;
 • Կենցաղային դանակներ (մկրատ) 60 մմ-ից ավելի Շեղբի երկարությամբ (շեղբեր);
 • 24% – ից ավելի, բայց 70% - ից ոչ ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ ՝ ըստ ծավալի, 5 լ-ից ոչ ավելի տարողությամբ տարաներում, մանրածախ առևտրի համար նախատեսված տարաներում ՝ ներքին չվերթներում մեկ ուղևորի համար 5 լ-ից ոչ ավելի և միջազգային չվերթներում մեկ ուղևորի համար 2 լ-ից ոչ ավելի;
 • հեղուկներ և ալկոհոլային խմիչքներ ' ալկոհոլի պարունակությամբ ոչ ավելի, քան 24 ծավալով%;
 • աերոզոլներ, որոնք նախատեսված են սպորտային կամ կենցաղային օգտագործման համար, լոգանքի պարագաներ (ներառյալ աէրոզոլները), ինչպիսիք են մազերի սփրեյները, Օծանելիքները, օդեկոլոնները և ալկոհոլ պարունակող դեղամիջոցները: Տարաների արտանետման փականներ, որոնք պաշտպանված են գլխարկներով '0,5 կգ կամ 500 մլ – ից ոչ ավելի տարողությամբ տարաներում բովանդակության ինքնաբուխ թողարկումից' բոլոր ապրանքների ընդհանուր քաշը ' ոչ ավելի, քան 2 կգ կամ 2 լիտր մեկ ուղևորի համար;
 • բժշկական ջերմաչափ, որը պարունակում է սնդիկ, ստանդարտ դեպքում ' մեկ ուղևորի համար:

Նշում

Ուղևորի նախաթռիչքային զննման ժամանակ հայտնաբերված վտանգավոր առարկաները և նյութերը, որոնք կարող են օգտագործվել որպես հարձակման գործիք, սակայն չեն արգելվում փոխադրումն օդանավում, փաթեթավորվում են ուղևորի կողմից և տեղափոխվում որպես գրանցված ուղեբեռ:


Ուղևորների մոտ գտնվող իրերում:

 • բժշկական ջերմաչափ, որը չի պարունակում սնդիկ;
 • սնդիկի տոնոմետրը ստանդարտ դեպքում ' մեկ ուղևորի համար;
 • սնդիկի բարոմետր կամ մանոմետր, փաթեթավորված հերմետիկ տարայի մեջ և կնքված ուղարկողի կնիքով;
 • միանգամյա օգտագործման կրակայրիչներ ' մեկ ուղևորի համար; ծխախոտի Կրակայրիչ (անվտանգ լուցկու փոքր փաթեթ); մեկ ուղևորի համար ոչ ավելի, քան մեկ միավոր; պետք է տեղափոխվեն "իրենց հետ"; չպետք է պարունակեն չներծծված հեղուկ վառելիք (բացառությամբ հեղուկացված գազի); Եթե ծխախոտի կրակայրիչը սնուցվում է լիթիումային մարտկոցներով, յուրաքանչյուր մարտկոց պետք է համապատասխանի պարագրաֆում նախատեսված սահմանափակումներին: ա), բ), է) "Լիթիումի մարտկոցներ" և PP բաժինը: բ), գ)օդով վտանգավոր ապրանքների անվտանգ փոխադրման տեխնիկական հրահանգների "մարտկոցներով աշխատող շարժական էլեկտրոնային ծխող սարքեր" բաժնի (Doc 9284 ICAO);
 • 3% ջրածնի պերօքսիդ - ոչ ավելի, քան 100 մլ մեկ ուղևորի համար;
 • հեղուկներ, գելեր եւ աերոզոլներ, որոնք վերաբերում են ոչ վտանգավոր տարողություններին ՝ 100 մլ-ից ոչ ավելի տարողությամբ (կամ համարժեք տարողությամբ ՝ ծավալի չափման այլ միավորներում), փաթեթավորված 1 լ – ից ոչ ավելի ծավալով հուսալիորեն փակվող թափանցիկ պլաստիկ տոպրակի մեջ ՝ մեկ փաթեթ մեկ ուղեւորի համար;
 • օդանավակայանում կամ օդանավում անմաքս խանութներից գնված հեղուկները պետք է փաթեթավորվեն ապահով կնքված (կնքված) պլաստիկ տոպրակի մեջ, որն ապահովում է թռիչքի ընթացքում Փաթեթի բովանդակությանը հասանելիության նույնականացում, որի վրա առկա է հավաստի հաստատում առ այն, որ այդ գնումը կատարվել է օդանավակայանի անմաքս առևտրի խանութներում կամ օդանավում ուղևորության օրը (օրերը):

Նշում

100 մլ-ից ավելի տարողությամբ տարաներում հեղուկները փոխադրման համար չեն ընդունվում նույնիսկ այն դեպքում, երբ տարողությունը միայն մասամբ է լցված, բացառությամբ:

 1. Դեղերի, հատուկ դիետիկ մթերքների, մանկական սննդի, այդ թվում ՝ մայրական կաթի, թռիչքի ընթացքում անհրաժեշտ քանակությամբ;
 2. Թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր եւ դրանց պրեկուրսորներ պարունակող դեղամիջոցների ՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, այդ թվում ՝ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքը կազմող ակտերով եւ (կամ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերի առկայության դեպքում, որոնք հաստատում են ուղեւորի համար նշված դեղերի նշանակումը ՝ նշելով դրանց անվանումը եւ քանակը, թռիչքի ընթացքում անհրաժեշտ քանակությամբ;
 3. Կենսաբանական նյութերի փոխադրման կարգը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, այդ թվում ՝ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքը կազմող ակտերով եւ (կամ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերի առկայության դեպքում ուղեւորի մոտ կենսաբանական նյութերի փոխադրման կարգը սահմանող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Դեղերի տեղափոխում

Ձեռքի ուղեբեռում 100 մլ – ից ավելի ծավալով հեղուկ դեղամիջոցներ տեղափոխելիս բժշկի կողմից դեղատոմսի կամ բժշկական պատմության քաղվածքի առկայությունը ' համապատասխան նշումներով, հաստատված ներկա բժշկի, գլխավոր բժշկի ստորագրությամբ և բժշկական հաստատության կնիքով:

Այն դեղերը, որոնք ընդգրկված են խիստ ներգործող նյութերի ցանկում, մաքսային սահմանով տեղափոխման համար ենթակա են պարտադիր գրավոր հայտարարագրման: Ուժեղ դեղամիջոցների համար ուղևորը պետք է ունենա իր հետ:

 • համապատասխան բժշկական եզրակացություն ՝ բժշկի դեղատոմս, Բժշկական պատմության քաղվածք ՝ համապատասխան նշումներով, հաստատված բուժող բժշկի, բուժհաստատության գլխավոր բժշկի ստորագրությամբ և բուժհաստատության կնիքով;
 • բժշկական եզրակացության մեջ պետք է նշվի ուժեղ դեղամիջոցների անվանումը, դրանց դեղաչափը և բուժման ընթացքի ճշգրիտ ժամանակահատվածը;
 • Այս դեղերի քանակը պետք է խստորեն համապատասխանի բժշկական եզրակացության մեջ նշված դեղաքանակին և ընթացքին;
 • որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է ներկայացնել չեկ, որը հաստատում է դեղամիջոցի օրինական գնումը;
 • երբեմն անհրաժեշտ է ներկայացնել այդ փաստաթղթերի վավերացված թարգմանությունը անգլերեն լեզվով:

Փոխադրողն իրավունք ունի որոշում ընդունել ավելի մեծ վտանգով չվերթներում տրանսպորտային (ավիացիոն) անվտանգության ապահովման լրացուցիչ միջոցներ սահմանելու մասին, որի հետեւանքով արգելել օդանավի սրահում հետեւյալ առարկաների փոխադրումը:

 • խցանահաններ;
 • ասեղներ ենթամաշկային ներարկումների համար (եթե բժշկական հիմնավորում չի ներկայացվում); տրիկոտաժե ասեղներ;
 • 60 մմ-ից պակաս Շեղբի երկարությամբ մկրատ;
 • складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм;
 • тонометры ртутные;
 • բարոմետրեր կամ սնդիկի ճնշման չափիչներ:

Ապրանքներ և նյութեր, որոնք կարող են փոխադրվել ուղևորի ձեռքի ուղեբեռում "Հայկական ավիաուղիներ"ՍՊԸ-ի թույլտվությամբ:

 • չոր սառույց փչացող սնունդը սառեցնելու համար —ոչ ավելի, քան 2,5 կգ մեկ ուղևորի համար (Doc. 9284 ICAO);
 • փոքր բալոններ (մինչև 5 կգ քաշով) թթվածնի գազով կամ օդով, որոնք անհրաժեշտ են բժշկական նպատակներով (Doc. 9284 ICAO);
 • սնդիկի բարոմետր կամ ջերմաչափ, որը տեղափոխվում է ուղևորի կողմից, որը հանդիսանում է Հիդրոօդերևութաբանության ոլորտում դաշնային գործադիր մարմնի աշխատակից: Բարոմետրը կամ ջերմաչափը պետք է փաթեթավորվեն ամուր արտաքին փաթեթավորման հավաքածուի մեջ, որը պարունակում է կնքված ներքին ներդիր կամ ամուր անթափանց կամ ծակող նյութ, որը սնդիկ չի փոխանցում, ինչը կանխում է սնդիկի արտահոսքը փաթեթավորումից ՝ անկախ դրա դիրքից: բարոմետրը պետք է լինի ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, ամուր, Փոխադրողը (օդանավի հրամանատարը) պետք է տեղեկություն ունենա բարոմետրի կամ ջերմաչափի մասին:

Ուղևորին խորհուրդ չի տրվում իր ուղեբեռում ներառել փխրուն և փչացող իրեր, թղթադրամներ, զարդեր, թանկարժեք մետաղներ, համակարգիչներ, էլեկտրոնային կապի միջոցներ, դրամական պարտավորություններ, արժեթղթեր և այլ թանկարժեք իրեր, բիզնես փաստաթղթեր, անձնագրեր, նույնականացման քարտեր, բանալիներ և այլ նմանատիպ այլ իրեր։

Ուղևորը պատասխանատվություն է կրում ուղեբեռում փոխադրման համար արգելված կամ փոխադրման համար հանձնված առարկաների փոխադրման համար ' առանց սույն Կանոններով սահմանված փոխադրման պահանջների և պայմանների պահպանման:

Գրանցված ուղեբեռի յուրաքանչյուր տեղ պետք է ունենա պատշաճ փաթեթավորում, որն ապահովում է դրա անվտանգությունը փոխադրման և մշակման ընթացքում և բացառում է ուղևորներին, անձնակազմի անդամներին, երրորդ անձանց վնաս պատճառելու, օդանավը, այլ ուղևորների ուղեբեռը կամ այլ գույքը վնասելու հնարավորությունը:

Առանձին փաթեթավորում ունեցող երկու կամ ավելի իրերի մի տեղում Միացում չի թույլատրվում:

Ուղեբեռը, որի փաթեթավորման մեջ կան սուր, դուրս ցցված առարկաներ, ինչպես նաև անսարք փաթեթավորմամբ ուղեբեռը փոխադրման համար չի թույլատրվում:

Արտաքին վնաս ունեցող ուղեբեռը, որը չի ազդում փոխադրման և մշակման ընթացքում դրա անվտանգության վրա և չի կարող վնասել ուղևորներին, անձնակազմի անդամներին, երրորդ անձանց, վնասել օդանավը, այլ ուղևորների ուղեբեռը կամ այլ գույք, կարող է ընդունվել որպես գրանցված ուղեբեռ փոխադրման համար "Հայկական ավիաուղիներ"ՍՊԸ-ի համաձայնությամբ: Ընդ որում, վնասի առկայությունն ու տեսակը հաստատվում են պիտակի հակառակ կողմում ուղևորի ստորագրությամբ ։

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի հրաժարվել ուղևորի կողմից ուղեբեռը որպես գրանցված ընդունելուց, եթե ուղեբեռը տեղադրված չէ փաթեթավորման մեջ, որն ապահովում է դրա անվտանգությունը շրջանառության սովորական պայմաններում:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ - ն պարտավոր է ապահովել ուղևորների տեղեկացումը նշանակման, կանգառի կամ տեղափոխման օդանավակայանում գրանցված ուղեբեռի հանձնման վայրի, ինչպես նաև ուղեբեռի առաքման ցանկացած ուշացման պատճառի և տևողության մասին և ապահովել ուղեբեռի հանձնումն ուղևորներին:

Ուղևորը պարտավոր է ստանալ իր Ստուգված ուղեբեռը այն նշանակման վայրում հանձնելուն ներկայացնելուց հետո ' համարանիշի ուղեբեռի պիտակի պոկված կտրոնի հիման վրա:

Ուղեբեռի տրամադրումը կատարվում է այն օդանավակայանում, որտեղ ուղեբեռը ընդունվել է փոխադրման համար: Այնուամենայնիվ, ուղևորի խնդրանքով ուղեբեռը կարող է տրվել նաև մեկնման կետում կամ միջանկյալ վայրէջքի կետում, եթե այդ կետերում ուղեբեռի տրամադրումը արգելված չէ պետական \ u200b \ u200bմարմինների կանոններով, և եթե ժամանակն ու հանգամանքները թույլ են տալիս հանձնումը:

Մեկնման կետում կամ միջանկյալ նստեցման կետում ուղեբեռի նման տրամադրման դեպքում փոխադրողին նախկինում վճարված բոլոր այն գումարները, որոնք կապված են այդ ուղեբեռի տեղափոխման հետ, կարող են վերադարձվել միայն "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի համաձայնությամբ:

Եթե ուղեբեռ ստանալու հավակնող անձը չի կարող ներկայացնել ուղեբեռի պիտակի պատռված կտրոն, ապա "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն կարող է այդ անձին ուղեբեռ հանձնել միայն այդ ուղեբեռի նկատմամբ իր իրավունքների բավարար ապացույցներ ներկայացնելու պայմանով: Պարտադիր կարգով Կազմվում է նման ուղեբեռի տրամադրման մասին ակտ։