Կարանտինային արտադրանքի տեղափոխումը որպես ուղեբեռ

Կարանտինային արտադրանքի տեղափոխումը որպես ուղեբեռ

Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (բույսերի, բուսական ծագման արտադրանքի, Տարայի, փաթեթավորման, հողի կամ այլ օրգանիզմների, օբյեկտների կամ նյութի, որոնք կարող են դառնալ վնասակար օրգանիզմների կրողներ կամ նպաստել վնասակար օրգանիզմների տարածմանը) փոխադրումն իրականացվում է բույսերի կարանտինի մասին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, բույսերի կարանտինի ապահովման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը եւ այն երկրի բույսերի կարանտինի ապահովման բնագավառի օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածք, տարածքից կամ տարածքով իրականացվում է փոխադրումը:

Թույլատրվում է կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ուղևորների ձեռքի ուղեբեռում, պայմանով, որ այդպիսի կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի քանակը չի գերազանցում 5 կիլոգրամը, և այն չի հանդիսանում սերմեր (սերմանյութ), տնկանյութ կամ կարտոֆիլ, ինչպես նաև Ծաղիկներ ՝ 3 ծաղկեփնջից ոչ ավելի քանակով (հավաքված միասին կտրված ծաղիկներ, բողբոջներ, տերևներ, խոտաբույսեր և բույսերի այլ մասեր ՝ առանց ծաղիկների կամ բողբոջների, թարմ և (կամ) չորացրած, 15 հատից ոչ: