Երեխաների, հղիների թռիչք

Երեխաների փոխադրում

Ուղևորի տոմս տրամադրելիս և երեխայի գրանցման ընթացակարգի ընթացքում պետք է փոխադրողին ներկայացնել երեխայի տարիքը հաստատող փաստաթուղթ: Երեխայի տարիքը հաշվի է առնվում փոխադրման մեկնարկի ամսաթվից՝ տրանսպորտային փաստաթղթում նշված սկզբնական մեկնման կետից: Փոխադրողը կամ նրա գործակալը երեխայի ուղեգրի վրա պետք է նշի երեխայի ծննդյան ամսաթիվը:

Եթե փոխադրման մեկնարկից հետո երթուղին և (կամ) թռիչքի մեկնման ամսաթիվը փոխվում է, երեխայի տոմսը, վերաթողարկվում է ավիափոխադրման սակագնով` երեխայի տարիքին համապատասխան զեղչով` փոխադրման մեկնարկի ամսաթվին սկզբնական կետից: Փոխադրման փաստաթղթում նշված մեկնման մասին, նույնիսկ եթե երեխայի տարիքը փոխվել է փոխադրման վերաթողարկման պահին:

2-ից մինչև 12 տարեկան երեխաները կարող են փոխադրվել չափահաս ուղևորի կամ այն ուղևորի ուղեկցությամբ, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ ճանաչված է գործունակ մինչև տասնութ տարին լրանալը, կամ ուղեկցվում է փոխադրողի հսկողության ներքո: 5-ից 12 տարեկան երեխաները կարող են փոխադրվել այդ ուղևորների կամ առանց ուղեկցության՝ փոխադրողի հսկողության ներքո: Տե՛ս «Առանց ուղեկցության երեխաների տեղափոխում» պարբերությունը:

Երեխայի հետ ճանապարհորդող ուղևորին, ի լրումն անվճար փոխադրման պայմանների, թույլատրվում է կրել մանկական մանկասայլակ՝ պայմանով, որ այն օգտագործի ուղևորը (չպետք է լինի իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ): Մանկական մանկասայլակը տեղափոխվում է օդանավի բեռնախցիկում՝ որպես ստուգված ուղեբեռ: Ուղևորը կարող է մանկասայլակ օգտագործել միայն ինքնաթիռ նստելուց առաջ։ Մանկասայլակը պետք է հանձնվի բեռնախցիկում բեռնելու համար անմիջապես նախքան ուղևորի և երեխայի օդանավ բարձրանալը: Եթե ցանկանում եք օգտվել այս ծառայությունից, ուղևորը պետք է տեղեկացնի գործակալին գրանցման կետում: Գրանցման կետի աշխատակիցը պետք է մուտքի հատուկ պիտակ թողարկի գրանցված մանկասայլակի համար՝ անմիջապես նստելուց առաջ:

Մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ուղևորներին արգելվում է նստել վթարային ելքերի մոտ։

Տասներկու տարեկանից բարձր երեխաները կարող են առանց ուղեկցության փոխադրվել չափահաս ուղևորի կամ այն ուղևորի կողմից, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ ճանաչված է գործունակ՝ մինչև տասնութ տարին լրանալը:

Անչափահաս երեխայի մեկնումը ՀՀ-ից դուրս իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Մինչև 2 տարեկան երեխաներ ունեցող ուղևորներ

Չափահաս ուղեւորը կամ ուղեւորը, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է լիարժեք գործունակ՝ մինչև տասնութ տարին լրանալը, իրավունք ունի մինչև երկու տարեկան մեկ երեխա անվճար տեղափոխել ներքին փոխադրումներով կամ միջազգային փոխադրումների համար՝ սովորական կամ հատուկ ուղեվարձի իննսուն տոկոս զեղչով, եթե հատուկ ուղեվարձի կիրառման հատուկ պայմաններ չկան, առանց տոմսի պարտադիր թողարկմամբ առանձին նստատեղի տրամադրման։

Ուղևորին ուղեկցող մինչև երկու տարեկան մյուս երեխաները, ինչպես նաև երկուից տասներկու տարեկան երեխաները տեղափոխվում են սովորական կամ հատուկ ուղեվարձի հիսուն տոկոս զեղչով, եթե հատուկ ուղեվարձի կիրառման հատուկ պայմաններ չկան՝ նրանց համար առանձին նստատեղերի տրամադրմամբ։

Արգելվում է երկու երեխայի նստեցնել նույն նստարանին։

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ուղևորների խցիկի ճնշման դեպքում, թթվածնային դիմակ տրամադրելու համար օդանավում թուլատրվում է 2 տարեկան ոչ ավելի երկու երեխա տեղավորել մեկ նստատեղի վրա։

Նախնական պահանջով կարող է տրամադրվել մինչև 2 տարեկան երեխային մանկական սնունդ (BBML): Ամրագրման միջոցով նախնական հայտի բացակայության դեպքում մինչև 2 տարեկան երեխային ինքնաթիռում սնունդ չի տրամադրվում:

Նախնական հայտով մինչև մեկ տարեկան երեխաներին օդանավում կարող է տրամադրվել մանկական օրորոց (եթե դրա տեղադրման համար ամրացումներ կան): Մանկական օրորոց (BSCT-Bassinet /carrycot /baby basket) նախատեսված է մինչև 1 տարեկան երեխայի համար և կշռում է ոչ ավելի, քան 11 կգ.

Օդանավում նորածիններին տեղավորում են ուղեկցող անձանց գրկում ողջ թռիչքի ընթացքում:

Արգելվում է երեխաներին նստատեղերի միևնույն մասում տեղավորել, առանց մեծահասակի ուղեկցությամբ:

Նորածիններին միշտ պետք է դնել գլուխները հեռու պահած պատուհաններից (բացառությամբ միջանցքի մոտ գտնվող վայրերի, որտեղ նորածինները դրված են ոտքերը դեպի միջանցք), որպեսզի խուսափեն երեխայի գլխի վնասվածքի դեպքերից, երբ որևէ առարկա ընկնում է սպասարկման վերևի պահարաններից:

Նորածին երեխաներ

Նորածին երեխաներն օդային տրանսպորտով փոխադրման են ընդունվում, ըստ բժիշկների առաջարկությունների, յոթ օրական և ավելի տարեկանում։

Վաղաժամ ծնված երեխաների տեղափոխումն իրականացվում է միայն երեխայի համար օդային փոխադրումների անվտանգությունը հաստատող բժշկական տեղեկանքով։

Երեխաների խմբի փոխադրում

Մինչև 18 տարեկան ուղևորների տեղափոխումը 10 և ավելի երեխաների թվաքանակով մի խումբ երեխաների փոխադրում է: Երեխաների կազմակերպված խմբի փոխադրումը պետք է նախապես համաձայնեցված/հաստատվի փոխադրողի կողմից թռիչքից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ:

Մինչև 18 տարեկան ուղևորներին արգելվում է նստել վթարային ելքերի մոտ։

Երեխաների խումբ կազմող կազմակերպության (հաճախորդի) ղեկավարը կամ պաշտոնատար անձը, որը պատասխանատու է երեխաների խմբի անվտանգության ապահովման համար, թռիչքից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ փոխադրողի հետ համակարգում է երեխաների կազմակերպված խմբի տեղափոխումը, ապահովում, որ փոխադրողին տրամադրվի երեխաների ընդհանուր ցուցակ, նշանակված մեծահասակների ցուցակ՝ որպես ուղեկցող փոխադրամիջոց (լրիվ անուն, հեռախոսահամարներ), ներառյալ ավագ պատասխանատուն, շտապ օգնության հեռախոսահամարների ցուցակը։ Փոխադրումը համարվում է համաձայնեցված/հաստատված՝ փոխադրողի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ համաձայնեցնելուց և հաճախորդին ուղարկված հաստատումից հետո:

Ուղեկցող անձանց թիվը պետք է լինի առնվազն մեկ մեծահասակ յուրաքանչյուր 30 երեխայի համար: Ուղեկցող անձանց թիվը կարող է վերանայվել փոխադրողի հետ համաձայնությամբ:

Երեխաների խմբակային տեղափոխումն իրականացվում է խմբի ղեկավարների (ուղեկցող անձի) հսկողությամբ։ Անձնակազմի ավագ բորտուղեկցորդուհին, պետք է խմբի ղեկավարին բացատրի ինքնաթիռում երեխաների տեղավորման և վարքագծի կանոնները:

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում (ինքնաթիռի մեկնման ուշացում, այլընտրանքային օդանավակայանում վայրէջք), որը հանգեցնում է չվացուցակի և երթուղու փոփոխության, ուղեկցող անձանցից ավագ պատասխանատուն ապահովում է, որ միջոցներ ձեռնարկվեն ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներ) անհապաղ ծանուցելու համար։

Երեխաների խմբերի ծառայությունների կազմակերպում

Հասարակական սննդի կազմակերպման ժամանակ սննդամթերքը անվտանգության ցուցանիշներով պետք է համապատասխանի կարգավորող և տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին և ուղեկցվի դրանց որակն ու անվտանգությունը մատնանշող փաստաթղթերով:

Երեխաների խմբի գրանցումն իրականացվում է առանձին գրանցման կետերում, բացառապես վթարային ելքի տարածքից դուրս գտնվող նստատեղերի համար, առաջնահերթությունը տրվում է առաջին սրահի նստատեղերին: Խմբին ուղեկցողները գրանցված են վթարային ելքերի մոտ և երեխաներին մոտ գտնվող վայրերում։

Հնարավորության դեպքում երեխաների խումբը կազմակերպվում է հատուկ տարածքում և ավտոբուսներ են տրամադրվում դեպի օդանավակայան։

Օդանավում բորտուղեկցորդների ծառայության անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպումը ներառում է երեխաների վարքագծի մոնիտորինգ, խցիկի պատշաճ սանիտարահիգիենիկ վիճակի պահպանում և, անհրաժեշտության դեպքում, առաջին բուժօգնության ցուցաբերում:

Հղի կինն ինքը պետք է որոշի օդային տրանսպորտից օգտվելու հնարավորությունը՝ ելնելով իր առողջական վիճակից։

Հղի կանանց փոխադրումն իրականացվում է պայմանով, որ «Հայկական Ավիաուղիները» ուղևորի նկատմամբ որևէ պատասխանատվություն չի կրում այն անբարենպաստ հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ ուղևորի և պտղի համար փոխադրման ընթացքում և փոխադրման հետևանքով։

Հղի կանայք, հատկապես հղիության վերջին 4 շաբաթում (վերջին 8 շաբաթը բազմակի հղիության դեպքում) և ծննդաբերությունից հետո առաջին 7 օրվա ընթացքում, 28-րդ շաբաթից հետո ցանկալի է ունենալ հղիության կամ պաթոլոգիական հղիության դեպքում, հղիի բավարար առողջական վիճակը հաստատող բժշկի վկայական։

Թռիչքի անվտանգության նկատառումներից ելնելով` արգելվում է հղիներին տեղավորել վթարային ելքերի մոտ։

Սալոնի անձնակազմի անդամներին խորհուրդ է տրվում նրբանկատ կերպով հղի կնոջից տեղեկություններ խնդրել իր առողջության մասին:

Կնոջ վաղաժամ ծննդաբերության դեպքում անձնակազմի անդամներն օգնություն են ցուցաբերում։

Տարիքային սահմանափակումներ

Երեխաները, ովքեր ճանապարհորդում են առանց ծնողների, կարող են ուղեկցել երեխաներ, որոնք արդեն միայնակ ճանապարհորդելու տարիքում են.

 • Ներքին և միջազգային թռիչքներ՝ 5-ից 12 տարեկան։

Առանց ուղեկցող երեխաների ընդհանուր թիվը մեկ չվերթում երեքից ոչ ավելի է։

Ծնողների/խնամակալների (օրինական ներկայացուցիչների) խնդրանքով Հայկական Ավիաուղիների համաձայնությամբ առանց ուղեկցության երեխաների փոխադրումը կարող է իրականացվել 12-ից 16 տարեկան երեխաներին։

Մինչև 5 տարեկան երեխաները չեն ընդունվում տեղափոխման համար, որպես առանց ուղեկցության երեխաներ:

Առանց ուղեկցության երեխաների տեղափոխման պայմանները

Երեխան ընդունվում է առանց մեծահասակ ուղեւորի ուղեկցության հետեւյալ դեպքերում '

 • հաստատված ամրագրում;
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ ծննդյան վկայական՝ մինչև 14 տարեկան երեխաների համար / անձնագիր՝ 14 տարեկանից բարձր երեխաների համար, միջազգային անձնագիր միջազգային փոխադրումների համար;
 • «Առանց ուղեկցող երեխայի փոխադրման պայմանագիր» կնքված ծնողի, խնամակալի (օրինական ներկայացուցչի) կողմից, կնքված է փոխադրողի ներկայացուցչի (գործակալի) կողմից մեկնման օդանավակայանում թռիչքի նախատեսված մեկնումից 3 ժամ առաջ;
 • Ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների) նոտարական համաձայնությունը՝ իրենց երեխային միջազգային փոխադրող չվերթով առանց ուղեկցորդի տեղափոխելու թույլտվության համար՝ նշելով մեկնման ամսաթիվը և այն պետությունը, որը նա մտադիր է այցելել (միջազգային փոխադրման համար);
 • երեխայի առողջական վիճակի մասին բժշկական տեղեկանք (անհրաժեշտության դեպքում):

Առանց ուղեկցության երեխաների տեղափոխումն իրականացվում է միայն.

 • Օդանավակայաններ, որտեղ կան փոխադրողների ներկայացուցիչներ կամ գործակալներ;
 • Փոխադրողի ուղիղ թռիչքների ժամանակ՝ դեպի առաջին նստեցման կետ;
 • Եթե երեխային կդիմավորեն ժամանման օդանավակայանում;
 • ПԱռանց ուղեկցության երեխաների տեղափոխումն իրականացվում է միայն էկոնոմ դասի սպասարկումով՝ տրամադրելով տոմս, ցանկացած հնրարավոր, մատչելի ուղեվարձով (առանց երեխայի զեղչի կիրառման) և վճարելով հավելավճար առանց ուղեկցության երեխայի տեղափոխման ծառայության համար։

Նստատեղեր ինքնաթիռի խցիկում՝ առանց ուղեկցող երեխաների տեղավորելու համար

Օդանավի խցիկում առանց ուղեկցող երեխաներին տեղավորելու համար նախատեսված նստատեղերը որոշվում են՝ հաշվի առնելով հետևյալ պահանջները.

 • վթարային ելքերի մոտ գտնվող վայրերում նստելն արգելվում է;
 • վթարային փրկարարական սարքավորումների առկայություն;
 • թռիչքի ընթացքում ավագ բորտուղեկցորդուհու կողմից հսկողության և խնամքի հնարավորություններ;
 • արգելվում է տեղ հատկացնել չափահաս տղամարդ ուղեւորի կողքին։

Եթե օդանավում միասին ճամփորդող երկու առանց ուղեկցության երեխաներ կան, անհրաժեշտ է, հնարավորության դեպքում, նրանց միմյանց կողքի նստատեղեր տրամադրել:

Օնլայն գրանցում առանց ուղեկցության՝ անչափահասների համար ավիաընկերության կայքում հնարավոր չէ:

ПԵրեխային ուղեկցող անձը պետք է մնա մեկնման օդանավակայանում, մինչև օդանավի իրական մեկնումը։

«Առանց ուղեկցության երեխայի տեղափոխում» ծառայության վճարը.

 • $ 45,  եթե առաքումը ծագում է հետևյալից.
 • ԱՊՀ(Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ուկրաինա);
  Եվրոպա (Թուրքիա);
  Աֆրիկա (Տանզանիա, Քենիա, Մարոկկո, Ալժիր, Հարավային Աֆրիկա, Մադագասկար);
  Արևմտյան կիսագնդի երկրներ (այդ թվում Դոմինիկյան Հանրապետություն, Ջամայկա, Բրազիլիա, Կուբա, Մեքսիկա,
       Արգենտինա);
  Մերձավոր Արևելքի երկրներ (ԱՄԷ, Իրան, Լիբանան, Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Իրաք, Օման, Սիրիա, Եգիպտոս,
        Հորդանան, Պաղեստին, Քաթար, Իսրայել, Քուվեյթ, Սուդան, Եմեն);
  Ասիա (Հնդկաստան, Չինաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թաիլանդ, Մակաո, Մոնղոլիա, Կամբոջա, Մալայզիա, Մյանմա (Բիրմա),
       Լաոս, Ինդոնեզիա, Վիետնամ, Թայվան, Ֆիլիպիններ, Բրունեյ):

 • € 45,  եթե առաքումը ծագում է հետևյալից.
 • Հայաստան;
  ԱՊՀ (Ռուսաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղրղզստան, Մոլդովա,
       Ուզբեկստան, Տաջիկստան);
  Եվրոպա(Բուլղարիա, Լեհաստան, Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Իսպանիա, Մալթա, Պորտուգալիա,
       Գերմանիա, Չեխիա, Ավստրիա, Ալբանիա, Սերբիա, Անդորրա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Լիխտենշտեյն,
       Լյուքսեմբուրգ, Չեռնոգորիա, Մակեդոնիա, Ռումինիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Հունգարիա, Շվեյցարիա,
       Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա);
  Աֆրիկայի երկրներ(Թունիս);
  ցանկացած պետություն, որը բացակայում է երկրների ցանկից:

«Առանց ուղեկցության երեխայի տեղափոխում» ծառայության փոխհատուցում.

 • бթռիչքի մեկնումից ավելի քան 4 ժամ առաջ - թույլատրվում է;
 • Թռիչքի մեկնումից 4 ժամ կամ ավելի քիչ առաջ վերադարձը թույլատրվում է միայն փոխադրումից հրաժարվելու հետ միաժամանակ, կամ կատարվում է հայցի ընթացակարգով: