Ուղևորափոխադրում

Ընդհանուր դրույթներ

Տոմս ունեցող ուղևորը պետք է անցնի մեկնման, օդանավակայանում գրանցման և ուղեբեռի ձևակերպման կարգը, ինչպես նաև տրանսպորտային (ավիացիոն) անվտանգության հսկողությունը և օդանավ նստելու հսկողությունը: Միջազգային երթուղիով փոխադրվելիս ուղևորը պետք է անցնի նաև մաքսային, անձնագրային, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ միգրացիոն, սանիտարական, կարանտինային, անասնաբուժական, բուսասանիտարական և այլ հսկողության:

Միջազգային փոխադրումների ժամանակ ուղևորը պետք է ունենա սահմանված կարգով ձևակերպված ելքի, մուտքի և այլ փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են երկրի օրենսդրությանը համապատասխան դեպի այն տարածք, տարածքից կամ այն տարածքով, որով իրականացվելու է փոխադրումը:


Նախաթռիչքային և հետթռիչքային զննումներ

Օդանավակայանում նախաթռիչքային և հետթռիչքային ստուգումներն իրականացնում են ավիացիոն անվտանգության ծառայությունը (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանումը), այդ թվում՝ համապատասխան հատուկ պատրաստություն անցած և վկայական (վկայական) ունեցող կինոլոգները՝ ծառայողական շներով։

Դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող ուղևորները, որոնք ունեն դիվանագիտական անձեռնմխելիություն, ինչպես նաև ուղեկցող նամակագրություն, ենթակա են ստուգման ընդհանուր հիմունքներով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։

Հաշմանդամի սայլակով ուղևորները, ովքեր ի վիճակի չեն ինքնուրույն շարժվել, կամ պատգարակով հիվանդները (հենակների վրա, անվասայլակով), սրտի աշխատանքը խթանող իմպլանտացված սարքերով ուղևորները ենթակա են ձեռքով զննման, իսկ նրանց ուղեկցող անձինք ստուգման ընդհանուր հիմունքներով։

Նախաթռիչքային զննության անցկացումը չի բացառում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, դրա համար լիազորված անձանց կողմից օպերատիվ-հետախուզական, քրեադատավարական և այլ գործունեություն իրականացնելիս զննության իրականացման հնարավորությունը:

Նախաթռիչքային զննումն իրականացվում է ուղևորների գրանցումից հետո, իսկ սահմանային հսկողություն և մաքսային հսկողություն իրականացնելուց առաջ կամ հետո միջազգային թռիչքներ կատարելիս կամ ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, ՀՀ օրենքներով սահմանված դեպքերում և հսկողության այլ ձևերով:

Եթե ուղևորը հրաժարվում է զննվելուց, «Հայկական Ավիաուղիները» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի միակողմանիորեն դադարեցնել օդային փոխադրումների պայմանագիրը՝ փոխադրման համար վճարի փոխհատուցմամբ՝ փոխադրողի կանոններին և փոխադրողի սակագնային կանոններին համապատասխան:

Ուղևորների գրանցում և ուղեբեռի ձևակերպում մեկնելուց առաջ

Ուղևորը պետք է օդանավակայան ժամանի տոմսերի գրանցման և ուղեբեռի գրանցման վայրում նախօրոք՝ սահմանված նախաթռիչքային ձևակերպումները անցնելու համար։

Ուղևորների գրանցման սկիզբը օդանավակայանում.

 • Առնվազն 3 ժամ առաջ տոմսի վրա նշված ինքնաթիռի մեկնման ժամից;
 • Տարբեր օդանավակայաններում իրենց առանձնահատկությունների և տեխնիկական հնարավորությունների պատճառով գրանցման մեկնարկի ժամը կարող է տարբերվել վերը նշված ժամից:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի չվերթերի գրանցումը օդանավակայանում փակվում է թռիչքի մեկնման ժամից 40 րոպե առաջ:

Նշում. Չվերթի փոփոխությունների դեպքում տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել ուղևորի ուշադրությանը ձայնային ծանուցման և օդանավակայանի տեղեկատվական մոնիտորների վրա ցուցադրման միջոցով:

ПՈւղևորը, ուղեբեռի գրանցման և գրանցման ընթացակարգն անցնելու համար, պետք է ներկայացնի իր անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում ուղևորը պետք է ունենա փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են այս ուղևորի և նրա ուղեբեռի փոխադրման հատուկ պայմանները (երեխայի լիազորագիր, բժշկական եզրակացություն, անասնաբուժական վկայագիր և այլն):

Օդանավակայանում ուղևորին գրանցելիս ուղևորին տրվում է նստեցման կտրոն:

Ուղևորների գրանցումը կարող է իրականացվել "Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի պաշտոնական կայքում և թույլ է տալիս ուղևորին ինքնուրույն իրականացնել գրանցումը՝ ուղևորի նստեցման կտրոնը էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրելով:

"Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի պաշտոնական կայքում ուղևորի գրանցման ժամանակ ուղևորի նստեցման կտրոնը ձևակերպվում է էլեկտրոնային տարբերակով և ուղևորին ուղարկվում ամրագրման ժամանակ ուղևորի կողմից նշված կապի եղանակով:

«Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի պաշտոնական կայքում ուղևոր գրանցելիս ուղևորին, իր ընտրությամբ, իրավունք է տրվում՝.

 • ինքնուրույն տպել նստեցման կտրոնը;
 • ստանալ թղթե նստեցման կտրոն օդանավակայանում;
 • Օգտագործել նստեցման կտրոնը, որը տրվել է էլեկտրոնային տեսքով:

Նստեցման կտրոնը պարունակում է՝.

 • ուղևորի սկզբնատառերն ու ազգանունը;
 • թռիչքի համարը, մեկնման ամսաթիվը;
 • թռիչք նստելու ավարտի ժամանակը;
 • օդանավի ելքի համարը և նստատեղերի համարը;
 • անհրաժեշտության դեպքում նստեցման կտրոնում լրացուցիչ կարող են նշվել այլ տեղեկություններ:
Օդանավակայանում էլեկտրոնային տեսքով ձևակերպված նստեցման կտրոնը օգտագործելու հնարավորության մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է օդանավակայանում սպասարկող կազմակերպության կողմից, ինչպես նաև օդանավակայանի պաշտոնական կայքում (առկայության դեպքում):

Ուղեբեռը գրանցելիս և/կամ ձևակերպելիս ուղևորը պարտավոր է կշռման համար ներկայացնել որպես հաշվառված ուղեբեռ փոխադրման համար նախատեսված ամբողջ ուղեբեռը:

Ուղևորներին գրանցելիս ավիափոխադրողի կամ նրա լիազորված անձի պահանջով պարտավոր է կշռման համար ներկայացնել ձեռքի ուղեբեռ, ինչպես նաև փոխադրման համար նախատեսված անձնական իրեր:

Ուղեբեռը ձևակերպելիս ուղևորին տրվում է համարանիշային ուղեբեռի պիտակի մի մասը (կտրվող կտրոնը), իսկ մյուս մասը կցվում է օդանավի ուղեբեռի խցիկում փոխադրման համար ընդունված ուղեբեռի յուրաքանչյուր մասին (այսուհետ՝ հաշվառված ուղեբեռ): "Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն ուղեբեռը փոխադրման ընդունելուց հետո պատասխանատվություն է կրում գրանցված ուղեբեռի և դրա փաթեթավորման անվտանգության համար:

Համարով ուղեբեռի պիտակը ծառայում է ստուգված ուղեբեռի յուրաքանչյուր մասի նույնականացման համար և պարունակում է տեղեկատվություն՝ ուղևորի ազգանվան և անվան, ուղեբեռի քաշի, թռիչքի համարի, մեկնման ամսաթվի, մեկնման օդանավակայանի և նպատակակետի օդանավակայանի մասին, որի համար գրանցված ուղեբեռը ընդունվել է փոխադրման համար: Համարով ուղեբեռի պիտակը կարող է պարունակել լրացուցիչ այլ տեղեկություններ։

Փոխադրման հատուկ պայմանները նշելու համար` գրանցված ուղեբեռին լրացուցիչ կարող է կցվել հատուկ ազդանշանային ուղեբեռի պիտակ:

Այն դեպքում, երբ օդանավի ուղևորը հրաժարվում է վճարել իր ուղեբեռի փոխադրումը, ուղևորի օդային փոխադրման պայմանագրով նախատեսված չափով և պայմաններով, "Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի մերժել ուղևորի փոխադրումը:

Ավիաընկերությունն իրավունք ունի գրանցման ժամանակ ստուգել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը մինչև ուղևորի և նրա ուղեբեռի փոխադրման ընդունումը ,և կարող է մերժել ուղևորի տեղափոխումը, եթե ուղևորը չունի բավարար հիմքեր կամ փաստաթղթեր այս կամ այն երկիր մուտք գործելու համար, բայց պատասխանատվություն չի կրում ուղևորի և պետական ծառայությունների (մաքսային, սահմանային, ներգաղթի և այլն) փոխհարաբերությունների համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ ելքի, տեղափոխման, կանգառի կամ մուտքի, երկրի միջազգային կամ ազգային օրենսդրական փաստաթղթերով:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները օդանավում չափահաս ուղևորին կամ այն ուղևորին համատեղ տեղավորելու ուղղությամբ, որը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության համաձայն, ամբողջ ծավալով գործունակություն է ձեռք բերել մինչև իր տասնութ տարին լրանալը և նրա հետ հաջորդ ՝ մինչև 12 տարեկան երեխային (երեխաներին):

Նշում.Որոշ չվերթներ իրականացնելիս օդանավի խցիկում կա կոշտ բլոկ՝ անձնակազմի անդամներին և ինժեներատեխնիկական անձնակազմին տեղավորելու համար։ Ուժեղացված անձնակազմով թռիչքների ժամանակ՝ լրացուցիչ նստատեղերը արգելափակվում են։ Այս կատեգորիայի տեղերը խստիվ արգելվում են ուղևորներին:

Առցանց գրանցում

Առցանց գրանցումը ենթադրում է ուղևորների ինքնուրույն գրանցում ՝ ինտերնետի միջոցով "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ պաշտոնական կայքի միջոցով:

Առցանց գրանցումը սկսվում է թռիչքի մեկնումից 24 ժամ առաջ և ավարտվում է թռիչքի մեկնումից 1 ժամ առաջ ՝ ըստ ժամանակացույցի: Կախված ուղեվարձի կարգից՝ ավիաընկերությունը կարող է ինքնուրույն որոշել և սահմանել գրանցման սկիզբը ծառայության որոշակի կարգի համար։ Առցանց գրանցում անցնելուց առաջ ուղևորը հաստատում է իր ծանոթությունն ու համաձայնությունը թռիչքի գրանցման պայմաններին, կայքում տեղադրված ուղեբեռի փոխադրման կանոններին և ինքնաթիռում ուղևորի վարքագծի կանոններին: Առցանց գրանցումն անցնելիս ուղևորը ընտրում է իր տեղը օդանավի սրահում ՝ ըստ սպասարկման կարգի, տպում է նստեցման կտրոնը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, հնարավորություն ունի չեղարկել նախորդ գրանցումը։

Նշում.Մի շարք ուղղությունների համար առցանց գրանցումը կարող է սկսվել թռիչքի մեկնումից 23 ժամ առաջ կամ ավարտվել մեկնումից 4 ժամ առաջ կամ տեխնիկական պատճառներով կարող է անհասանելի լինել: Ստուգե՛ք առցանց գրանցման մեկնարկի և ավարտի ժամանակը պաշտոնական կայքում:

Առցանց գրանցումը հասանելի չէ հատուկ պահանջներով ուղևորներին (կենդանիների, զենքի, ուղեբեռի տեղափոխում ուղևորի նստատեղով և այլն) և լրացուցիչ ծառայությունների կարիք ունեցող ուղևորներին, ինչպիսիք են՝ սահմանափակ հնարավորություններով ուղևորների ուղեկցումը, առանց ծնողների երեխայի ուղեկցումը և այլն: Վերոնշյալ ուղևորները գրանցվում են օդանավակայանում:

Առցանց գրանցումն անցնելուց հետո ուղևորը պարտավոր է օդանավակայանում իր թռիչքի գրանցման սեղանին ներկայացնել, որպես ստուգված ուղեբեռ տեղափոխման համար նախատեսված բոլոր ուղեբեռները, ինչպես նաև երեխա տեղափոխելիս պարտավոր է ներկայացնել ձեռքի ուղեբեռը, ձեռքի պայուսակը, մանկական օրորոցը, մանկասայլակը՝ կշռելու համար, տեղափոխման կանոններում դա նշվում է, որպես՝ անձնական իրեր:

Նստեցման կտրոնի առկայությունը պարտադիր է նստեցում անցման համար:

Թղթային կրիչի վրա նստեցման կտրոնները ուղևորի կողմից տպվում են ինքնուրույն ՝ A4 չափի թղթի վրա։ Եթե ուղևորը չի կարողացել տպել նստեցման կտրոնը տանը, ապա նա կարող է այն ստանալ օդանավակայանի գրանցման սեղաններից, ոչ ուշ, քան թռիչքի գրանցման ավարտից 5 րոպե առաջ: Օդանավակայանում էլեկտրոնային եղանակով թողարկված նստեցման կտրոնը օգտագործելու հնարավորության մասին պետք է ուշադրություն դարձնել կանոնների հետևյալ կետին:

Նշում.Որոշ արտասահմանյան ուղղություններով առցանց գրանցումն անցնելուց հետո ուղևորին ծանուցում կուղարկվի օդանավակայանի գրանցման սեղանին դիմելու անհրաժեշտության մասին ՝ օդանավակայանի կողմից սահմանված նմուշի նստեցման կտրոն ստանալու համար։

Վայրէջք

Ուղևորը պետք է նստեցման մոտենա այն ժամանակ, ինչը նշված է իր նստեցման կտրոնի վրա։

Ուղևորների նստեցումը մուտքի մոտ ավարտվում է թռիչքի մեկնման ժամանակից 20 րոպե առաջ:

Ուղևորի նստեցումը կատարվում է ուղևորի կողմից համապատասխան չվերթի նստեցման կտրոնը և անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում:

Նստեցման մուտքի մոտ ուղևորը, ավիաընկերության անձնակազմի կամ նրա լիազորված անձի պահանջով, պարտավոր է ներկայացնել ձեռքի ուղեբեռը, ինչպես նաև անմաքս առևտրի խանութներից ձեռք բերված ապրանքները, ուսապարկը, եթե երեխա է տեղափոխում, ապա՝ մանկական օրորոցը և մանկասայլակը։

Այն դեպքում, երբ ուղևորն անցել է թռիչքի և (կամ) օդանավ նստելու ընթացակարգը և ավիաընկերության անձնակազմը կամ նրա լիազորված անձը բացահայտում է ձեռքի լրացուցիչ ուղեբեռ, որը առանց գրանցման է, ապա ավիընկերությունը իրավունք ունի՝ չփոխադրել ուղևուրին։

Թռիչքի նստեցման ժամից ուշացած ուղևորին, ավիաընկերությունը իրավունք ունի՝ չփոխադրելու:

Գրանցված ուղեւորի ուղեբեռը, որը չի ներկայացել նստեցման, ենթակա է օդանավից դուրս բերման և պարտադիր զննման:

Օդանավում ուղևորների սպասարկում

"Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ - ն օդանավում ուղևորին տրամադրում է մի շարք ծառայություններ՝ կախված օդանավի տեսակից և սարքավորումից, թռիչքի տևողությունից, թռիչքի օրվա ժամից, ինչպես նաև փոխադրման փաստաթղթում նշված սպասարկման կարգից: Ավիաընկերության կողմից հայտարարված կամ լրացուցիչ պատվիրված մի շարք ծառայություններ ստանալու համար ուղևորը պետք է զբաղեցնի այն տեղը, որը նշված է նստեցման կտրոնում:

"Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ օդանավում. իրականացվում է ուղևորների իրազեկում՝ օդանավում թռիչքի պայմանների և վարքագծի կանոնների, հիմնական և պահեստային ելքերի գտնվելու վայրերի, վթարային իրավիճակներում օդանավից դուրս գալու պայմանների, ինչպես նաև օդանավի սրահում անհատական պաշտպանության միջոցների և փչովի թեքահարթակների տեղակայման վայրերի մասին:

"Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն օդանավում ապահովում է առաջին օգնությունը:

Սնունդ.

 • սնունդ և տաք ըմպելիքներ կարող են չտրամադրվել օդանավում գտնվող ուղևորներին, եթե ուղևորը մինչև ուղևորի օդային փոխադրման պայմանագրի կնքումը տեղեկացված է նման սպասարկման պայմանների մասին;
 • սնունդը և տաք ըմպելիքները տրամադրվում են "Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի չվերթների ժամանակ ՝ կախված չվացուցակում նշված թռիչքի տևողությունից և սպասարկման դասից:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի չվերթներում տրամադրվող սննդի տեսակների, քանակի և սննդի ձեռքբերման հնարավորության առկայության մասին մանրամասն տեղեկատվությունը տրամադրվում է ավիատոմս գնելիս, ինչպես նաև հասանելի է ամրագրման համակարգերում և պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում որոշում կայացնել չտրամադրել թռիչքային սնունդ ուղևորներին կամ վճարովի ծառայություն մատուցել:

Օդանավում ծխելը խստիվ արգելվում է, այդ թվում ՝ էլեկտրոնային ծխախոտ ծխելը:

Լրացուցիչ նստատեղ սրահում (EXIST)

Ուղևորի խնդրանքով, իր հարմարավետության համար, օդանավի սրահում կարող է ամրագրվել ոչ ավելի, քան երկու լրացուցիչ տեղ (EXST): Տվյալ ծառայությունը պետք է նախապես համաձայնեցվի "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի հետ (մեկնումից ոչ ուշ, քան 24 ժամ առաջ):

Ուղևորը պարտավոր է վճարել լրացուցիչ ուղևորի նստատեղի համար (EXST): Օդանավի սրահում յուրաքանչյուր լրացուցիչ նստատեղի համար գանձվում է մեծահասակների ուղևորի մեկ կիրառելի սակագին:

Առանձին (տարբեր) ամրագրումներով լրացուցիչ ուղևորային նստատեղի (ԵՔՍՍՏ) ամրագրում չի թույլատրվում:

Գրանցման ժամանակ EXST ծառայության համար ամրագրած և վճարած ուղևորին տրվում է երկու կամ երեք նստեցման կտրոն, մեկը՝ մեկ ուղևորի համար, երկրորդը և երրորդը' լրացուցիչ նստատեղերի համար: Լրացուցիչ նստատեղի նստեցման կտրոնի համարը համապատասխանում է մեկ ուղևորի նստեցման կտրոնի համարին:

Exist-ի հետ փոխադրման ձևակերպումը կատարվում է տոմսի մեկ ձևաթղթի վրա:

EXST-ով կազմված ավիատոմսի վրա տարածվում է անվճար ուղեբեռի փոխադրման մեկ կարգ՝ կիրառվող սակագնի կանոններին համապատասխան։

"Տեղի ընտրություն" և "կողքին ազատ տեղ" ծառայություններ

"Նստատեղի ընտրություն":Ուղևորների հարմարավետ տեղավորման և ուղևորի կողմից օդանավի սրահում կոնկրետ նստատեղ ընտրելու հնարավորության համար "Հայկական Ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրականացրել է "Նստատեղի ընտրություն" ծառայությունը: Ծառայությունից օգտվելու պայմաններին և կանոններին կարելի է ծանոթանալ պաշտոնական կայքում:

«Ազատ նստատեղ՝ կողքին»: Լրացուցիչ ազատ տարածություն և հարևան նստատեղը ամրագրելու հնարավորության համար իրականացվում է "Ազատ նստատեղտեղ՝ կողքին" ծառայությունը: Ծառայությունը հասանելի է էկոնոմ սպասարկման դասի ուղևորներին, եթե չվերթում առկա են բավարար քանակությամբ ազատ տեղեր: Ծառայությունից օգտվելու պայմաններին և կանոններին կարելի է ծանոթանալ պաշտոնական կայքում: Ավիաընկերությունն իրավունք ունի որոշել սահմանել, փոփոխել կամ չեղարկել տվյալ ծառայության մատուցումը:

Ուղևորափոխադրումներ արտոնյալ պայմաններով

Քաղաքացիների որոշակի կատեգորիաներ արտոնյալ պայմաններով օդային տրանսպորտով երթևեկելու իրավունք ունեն՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության և փոխադրողի կողմից սահմանված օդային փոխադրումների կանոնների:

Պետական արտոնություն ունեցող ուղևորների համար փոխադրման փաստաթղթի ձևակերպումը կատարվում է անհատական ' ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված օդային տրանսպորտով արտոնյալ փոխադրման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացման և փոխադրողի գրավոր թույլտվությամբ:

Արտաքսված ուղևորների տեղափոխում Հայաստանի տարածքից (վարչականորեն վտարվող)

Արտաքսված ուղևորների փոխադրումը կատարվում է պետական մարմինների պահանջներին համապատասխան՝ ուղևորի հաշվին: IATA - ի կանոններով նախատեսվում է, որ փոխադրող ավիաընկերությունը չի փոխհատուցում ուղևորին ֆինանսական կորուստները, երբ նա հրաժարվում է մուտք գործել նպատակակետ երկիր և հետագայում արտաքսվում է նախնական մեկնման կետ: Ավելին, փոխադրողն իրավունք ունի ուղևորից պահանջել փոխհատուցել այդպիսի փոխադրման հետևանքով իր ֆինանսական կորուստները:

Երկրի տարածք չթույլատրված ուղևորների փոխադրում

Երկրի տարածք չթույլատրված այն ուղևորի համար, որը ժամանել է ավիաընկերության չվերթով, որի մուտքը երկիր արգելվում է տեղական իշխանությունների կողմից՝ վիզայի կամ ժամկետանց անձնագրի բացակայության կամ այլ պատճառներով, կամ որի վերաբերյալ իրավասու պետական մարմինները որոշում են կայացրել երկրից արտաքսելու մասին, լիազորված մարմինները կազմում են՝ արտաքսման մասին ակտ:

Այն դեպքում, երբ "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն ստիպված է եղել վճարել կամ տրամադրել ֆինանսական երաշխիք՝ ուղևորի կողմից կիրառվող օրենքների պահանջները չկատարելու, ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնելու կամ կեղծ տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, ուղևորը պարտավոր է "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ի պահանջով փոխհատուցել նրան վճարված գումարը, ինչպես նաև դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը:

Արտաքսված ուղևորների և կալանքի տակ գտնվող անձանց փոխադրումը

Թռիչքի անվտանգությունն ապահովելու համար ուղևորների, ուղեկցող անձանց, զենքի, հատուկ միջոցների փոխադրումը պետք է նախապես (ըստ չվացուցակի՝ չվերթի մեկնումից առնվազն 24 ժամ առաջ) համաձայնեցվի ավիաընկերության հետ:

Ուղևորներն ընդունվում են ավիաընկերության չվերթների համար՝ առանց միջանկյալ վայրէջքների:

Նշված անձանց նստեցումը կատարվում է մինչև ուղևորների նստեցման սկիզբը, իջեցումը ' վերջին հերթին, ուղևորները տեղափոխում են սրահի պոչամաս, ուղևորներին արգելվում է տեղավորել վթարային ելքերի մոտ: Եթե ուղևորներին անհրաժշետ է ուղեկցում՝ պահպանություն իրականացնող անձանց կողմից, ապա վերջիններս տեղավորվում են անմիջապես նրանց կողքին։

Գրանցման կամ վիզայի ժամկետի ավարտի, քաղաքական պատճառներով կամ բանտարկության ժամկետի ավարտից հետո պետական իշխանության մարմինների կողմից երկրից արտաքսված անձինք՝ ընդունվում են փոխադրման առանց ուղեկցող անձանց:

Պետական մարմինների կողմից երկրից արտաքսված անձինք, քրեական գործերով ներգրավվածություն ունեցող հանցագործին արտահանձնելու մասին որոշման համաձայն, որի դատավարությունը դեռ չի կայացել, փոխադրման են ընդունվում միայն ոստիկանության գործառույթներ իրականացնող մարմնի առնվազն երկու աշխատակիցների (մեկ արտաքսվողի համար) ուղեկցությամբ, և միայն համապատասխան պետությունների իրավասու մարմինների հետ փոխադրումը համաձայնեցնելուց և "Հայկական Ավիաուղիներ"ՍՊԸ-ի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

Արտաքսված անձի փոխադրման տոմսի համար վճարում են արտաքսման մասին որոշում ընդունած երկրի պետական մարմինները:

Ուղեկցողների (պահակախմբի) թվաքանակը պետք է լինի առնվազն 3 մարդ՝ մեկ ուղեկցորդի համար: Յուրաքանչյուր հաջորդ ուղեկցորդի հետ պահակախմբի կազմը ավելանում է մեկ անձով:

Օդանավում դատապարտյալներին և կալանքի տակ պահվող անձանց ուղեկցելիս, պահակախմբի անձինք իրականացնում են առանց հրազենի ուղեկցմումը: Նախաթռիչքային զննման ժամանակ հրազենն ու զինամթերքը ընդունում է օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայության լիազորված աշխատակիցը և կողպված մետաղական տուփով տեղափոխում է ուղեբեռի խցիկ։ Այն տրվում է ժամանման օդանավակայանում՝ պահակախմբի անդամներին, հատուկ նշանակված վայրում:

Երկար ուշացման (1,5 ժամ և ավելի) դեպքում հատուկ ուղեկցվող անձինք պահակախմբի ուղեկցությամբ, ուղևորներից մեկուսացվելու համար տեղափոխվում են օդանավակայանում գտնվող հատուկ առանձնացված տարածք:

Ուղևորների տեղափոխում ՝բարձր հարմարավետությամբ

Ավիաընկերության ուղևորներին, կախված ամրագրման կարգից և դասից, կարող է՝ տրամադրվել բարձր հարմարավետությամբ փոխադրման ծառայություն, մասնավորապես՝.

 • այցելություն օդանավակայանի բիզնես սրահ;
 • լրացուցիչ հարմարավետ տեղեր՝ օդանավի առանձին սրահում;
 • սպասարկում, որը ներառում է օդանավում հատուկ սննդակարգի, զովացուցիչ և ալկոհոլային խմիչքների, լրացուցիչ կենցաղային սարքավորումների տրամադրում: