Ուղևորի գրանցում և ուղեբեռի ձևակերպում (բեռնաթափում) մինչև մեկնում

Ուղևորը նախապես պետք է ժամանի օդանավակայան՝ գրանցման և ուղեբեռի ձևակերպման (բեռնաթափման) վայրում՝ նախապես սահմանված ձևակերպումները անցնելու համար:

Գրանցման սկիզբ.

  • առնվազն 3 ժամ առաջ տոմսի վրա նշված ինքնաթիռի մեկնման ժամից;
  • տարբեր օդանավակայաններում իրենց առանձնահատկությունների և տեխնիկական հնարավորությունների պատճառով գրանցման մեկնարկի ժամը կարող է տարբերվել վերը նշված ժամից:

Գրանցման ավարտը.

  • Թռիչքի մեկնման ժամից 40 րոպե առաջ (Հայաստանի և Ռուսաստանի օդանավակայաններից մեկնող թռիչքների համար);
  • Այլ երկրների օդանավակայաններում գրանցման ավարտի ժամը կարող է տարբերվել վերը նշված ժամից:

Ուղևորը պետք է ներկայացնի իր անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ մուտքի և ուղեբեռի գրանցման ընթացակարգն անցնելու համար: Նաև, անհրաժեշտության դեպքում, ուղևորը պետք է իր հետ ունենա տվյալ ուղևորի և նրա ուղեբեռի փոխադրման հատուկ պայմանները հաստատող փաստաթղթեր (երեխայի լիազորագիր, բժշկական վկայական և այլն):

Օդանավակայանում գրանցվելիս ուղևորին տրվում է նստեցման կտրոն, որտեղ նշվում են ուղևորի ազգանունը և սկզբնատառերը, թռիչքի համարը, մեկնելու ամսաթիվը, մուտքի համարը, թռիչքի ավարտի ժամանակը և օդանավում նստեցման նստատեղի համարը:

Չվերթի փոփոխությունների դեպքում տեղեկատվությունը կարող է հասնել ուղևորին ձայնային ծանուցման և օդանավակայանի տեղեկատվական մոնիտորների վրա ցուցադրման միջոցով:

Ուղեբեռը գրանցելիս և/կամ ձևակերպելիս ուղևորը պարտավոր է կշռման համար ներկայացնել որպես հաշվառված ուղեբեռ փոխադրման համար նախատեսված ամբողջ ուղեբեռը:

Ստուգումից հետո ուղևորը, ավիաընկերության աշխատակիցների կամ նրա լիազորված անձանց խնդրանքով, պարտավոր է ներկայացնել կշռման համար ձեռքի ուղեբեռ, ինչպես նաև ուսապարկ, իսկ երեխային տեղափոխելիս՝ մանկական օրորոց / մանկասայլակ, որը նշված է Ուղեբեռի փոխադրման բաժին

Ուղեբեռը գրանցելիս ուղևորին տրվում է համարակալված ուղեբեռի մի մաս (պատռվող կտրոն), իսկ մյուս մասը կցվում է օդանավի ուղեբեռի բաժնում փոխադրման համար ընդունված յուրաքանչյուր ուղեբեռին (այսուհետ՝ ստուգված): ուղեբեռ): Համարակալված ուղեբեռի պիտակը ծառայում է ստուգված ուղեբեռի յուրաքանչյուր կտորը նույնականացնելու համար և պարունակում է տեղեկատվություն ուղևորի անունի և ազգանվան, ուղեբեռի քաշի, թռիչքի համարի, մեկնման ամսաթվի, մեկնման օդանավակայանի և ժամանվան օդանավակայանի մասին, որտեղ ստուգված ուղեբեռը ընդունվում է փոխադրման համար: Համարակալված ուղեբեռի պիտակը կարող է պարունակել այլ լրացուցիչ տեղեկություններ: Փոխադրման հատուկ պայմանները նշելու համար ստուգված ուղեբեռին կարող է լրացուցիչ կցել հատուկ չհամարակալված ուղեբեռի պիտակ:

Ուղեբեռը փոխադրման ընդունելուց հետո «Հայկական Ավիաուղիները» պատասխանատվություն են կրում ստուգված ուղեբեռի և դրա փաթեթավորման անվտանգության համար։

Երբ օդանավի ուղևորը հրաժարվում է վճարել իր ուղեբեռի փոխադրումը այն չափով և պայմաններով, որոնք նախատեսված են ուղևորի օդային փոխադրման պայմանագրով, «Հայկական Ավիաուղիները» իրավունք ունի մերժել ուղևորի փոխադրումը:

Ավիաընկերությունը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները՝ օդանավում տեղավորելու չափահաս ուղևորին կամ ուղևորին, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք է բերել լրիվ գործունակ մինչև տասնութ տարին լրանալը, և հաջորդ երեխային։ (երեխաները) նրա հետ (երեխաներ) մինչև 12 տարեկան:

Օդանավակայաններում գտնվող ինքնագրանցման կրպակների օգտագործմամբ թռիչքի գրանցումը հասանելի է այն ուղևորների համար, ովքեր նախապես ձևակերպել են «տեղի ընտրություն» ծառայությունը։