Զենքի, ռազմամթերքի և հատուկ միջոցների փոխադրումը

Զենքի, ռազմամթերքի և հատուկ միջոցների փոխադրումը


ՀՀ-ից զենքի ներմուծման/արտահանման կանոնները կանոնակարգված են ՀՀ կառավարության 31.07.2010 թ. "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի օդանավերով ուղևորների կողմից զենք և ռազմամթերք փոխադրելու կանոնները հաստատելու մասին"ՀՕ 843-Ն որոշմամբ հաստատված" Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի օդանավերով ուղևորների կողմից զենք և ռազմամթերք փոխադրելու կանոնները հաստատելու մասին " ՀՕ 843-Ն որոշմամբ.Զենքի փոխադրումը պահանջում է ավիընկերության համաձայնեցում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115193):

Եթե ​​օդանավի երթուղին անցնում է պետական ​​սահմանով, ապա ինքնաթիռում զենք կրելու հարցը պետք է նախապես կարգավորվի ուղևորի կողմից համապատասխան պետությունների համապատասխան մարմինների հետ՝ այդ նահանգներում գործող օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխանելու համար. Ուղևորը պետք է զենքով երկիր մուտքի/ելքի թույլտվություն ունենա այս նահանգի իրավասու մարմիններից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքով զենք փոխադրելիս ուղևորը պետք է ունենա զենք պահելու և կրելու իրավունքի համապատասխան թույլտվություն: Հայաստանի Հանրապետության տարածք զենք ներմուծելու/արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով փոխադրելու դեպքում ուղևորը պետք է ունենա իրավասու մարմիններից զենք ներմուծելու/արտահանելու թույլտվություն:

Գրանցման համար զենք տեղափոխող ուղևորը պետք է ներկայանա մեկնելուց ոչ ուշ, քան մեկուկես ժամ առաջ:

Զենքը ենթակա է փոխադրման որպես գրանցված ուղեբեռի առանձին տեղ, որը վճարվել է ավիափոխադրողի կողմից սահմանված սակագներով ' օդանավի մեկուսացված խցիկում (փակվող արկղում):

Զենքի փամփուշտները պետք է տեղադրվեն զենքից առանձին: Ընդունվող փամփուշտների տրամաչափը պետք է համապատասխանի զենքի լիցենզիայում նշված տրամաչափին կամ այն պահելու, պահելու եւ կրելու թույլտվությանը, զենքի հատուկ տեսակների, տեսակների և մոդելների պահպանում և օգտագործում:

Երկարափող զենքը, որի չափերը ապամոնտաժված տեսքով թույլ չեն տալիս այն տեղադրել մետաղական տուփի մեջ, փոխադրվում է ուղևորի փաթեթավորման մեջ (հատուկ տարա, պատյան, պատյան, պատյան) զենք տեղափոխելու համար նախատեսված տուփի կողքին գտնվող բեռնատար խցիկներում, որոնք բավարարում են ավիացիոն անվտանգության և զենքի անվտանգության պահանջները:

Մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված զենքը եւ փամփուշտները փոխադրվում եւ տեղափոխվում են հատուկ տարայով կամ մաքսային մարմինների կողմից կնքված կամ կապարակնքված տրանսպորտային միջոցներով:

Զենքը պետք է փոխադրվի լիցքաթափված վիճակում, եթե առկա է.

  • քաղաքացիական և ծառայողական զենքի լիցենզիաներ կամ թույլտվություններ;
  • զենք պահելու և օգտագործելու թույլտվության պատճենները, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային միջոցառումների միասնական օրացուցային պլանի և սպորտային զենքի համար զենքի և փամփուշտների փոխադրումը կազմակերպելու մասին իրավաբանական անձի ղեկավարի հրամանի պատճենները:

Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետի սահմանը չհատող եւ դրանով ապրանքներ չտեղափոխող առանց մուտքի արտոնագրի փոխանցման ուղեւորներին պատկանող զենքի եւ փամփուշտների փոխադրումը պետք է իրականացվի առանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք զենք ներմուծելու (արտահանելու) թույլտվության:

Հատուկ կապի ծառայությունների մատուցումն իրականացնող հատուկ կապի կազմակերպության աշխատակիցների, ինչպես նաեւ դրանց փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում արժեքների պահպանությունն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից օգտագործվող զենքը պետք է փոխադրվի կանոնների սույն կետով սահմանված զենքի փոխադրման ընդհանուր կարգով:

Որպես գրանցված ուղեբեռ մեկ ուղևորից փոխադրման համար պետք է ընդունվեն 5 միավորը չգերազանցող քանակությամբ զենք, 1000 հատը չգերազանցող քանակով փամփուշտներ, 5 կգ-ից ոչ ավելի քաշով 1.4 S կատեգորիա, դասակարգված որպես վտանգավոր բեռներ, Doc 9284 AN / 905 "վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրում օդով" միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի ՝ պատյաններով, պատյաններով կամ հատուկ պատյաններով փաթեթավորված, ինչպես նաև զենք արտադրողի հատուկ փաթեթավորմամբ (օտարերկրյա քաղաքացիների համար որսի և մարզական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված զենքի փոխադրումը մինչև համապատասխան միջոցառման անցկացման վայր իրականացվում է փակվող պատյաններով):

Ծառայողական գործուղումների մեկնող պետական ռազմականացված կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից օգտագործվող զենքը փոխադրելիս թույլատրվում է զենքի փոխադրումը կանոնների սույն կետում սահմանված նորմերից ավելի, եթե առկա է գործուղման վկայական (կարգադրագիր) ՝ զենքի առկայության մասին նշումով:

Զենք և փամփուշտներ պարունակող ուղեբեռի փոխադրման նորմը մի քանի ուղևորների մեկ կամ մի քանի տեղ ուղեբեռում միավորել չի թույլատրվում:

5 կգ-ից ավելի քաշով փամփուշտները թույլատրվում են տեղափոխել միայն որպես վտանգավոր բեռ, որը ձևակերպված է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի 18 Doc 9284 AN/905 "վտանգավոր ապրանքների անվտանգ փոխադրում օդով" հավելվածի 18 Doc 9284 AN / 905 "վտանգավոր ապրանքների անվտանգ փոխադրում օդով" հավելվածի տեխնիկական հրահանգների պահանջներին համապատասխան:

Քաղաքացիական ավիացիայի օդանավերում պայթուցիկ կամ Հրկիզող փամփուշտներով ռազմամթերքի, գազային զենքի փամփուշտների, ինչպես նաև արցունքաբեր կամ գրգռիչ նյութերով կահավորված սարքերի փոխադրումն արգելվում է:

Ամրագրելիս ուղևորը պետք է համաձայնեցնի զենքի փոխադրումը օդային ձեռնարկության հետ. Միջանկյալ օդանավակայանի միջոցով ուղևորի կողմից զենքի փոխադրումը կարող է համաձայնեցվել Ավիընկերության կողմից առնվազն 3 ժամ միացման նվազագույն ժամանակի առկայության դեպքում:

Առանց ուղևորի զենքի փոխադրումն արգելվում է. Բացառություն է կազմում ուղեւորի հետ նույն չվերթով չուղարկված զենքի փոխադրումը նրանից եւ (կամ) Ավիափոխադրումից անկախ պատճառներով. Առանց ուղևորի սխալմամբ ոչ նպատակային (այլ օդանավակայան) ուղարկված զենքը մոտակա չվերթով պետք է ուղարկվի մեկնման օդանավակայան:

Էլեկտրաշոկային սարքերի և կայծային պարպիչների տեղափոխում արգելված է:

3 Ջ-ից ավելի փողային էներգիայով օդաճնշական սարքերը պատկանում են քաղաքացիական զենքին և տեղափոխվում են այլ զենքի համար սահմանված կարգով. 7,5 Ջոուլից ավելի փողային էներգիայով և 4,5 մմ-ից ավելի տրամաչափով օդամղիչ զենք տեղափոխելիս անհրաժեշտ է ունենալ կրելու և պահելու թույլտվություն:

Այն պահելու եւ կրելու իրավունք ունեցող ուղեւորի զենքը մեկնման օդանավակայանում պարտադիր կարգով հանձնվում է օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայության լիազոր աշխատակցին ՝ թռիչքի ժամանակահատվածի համար ժամանակավոր պահպանման համար, եւ ուղեւորին Տրվում է նշանակման օդանավակայանում թռիչքի ավարտից հետո:

Զենքը պետք է լինի լիցքաթափված վիճակում:

Օտարերկրյա օդանավակայաններում զենքի փոխադրման, զենքի ընդունման, ստուգման, օդանավ առաքման փաստաթղթերի ձևակերպումն իրականացվում է մաքսային մարմինների կողմից օդանավակայանի հատուկ նշանակված տարածքներում ՝ ոստիկանության և օդանավակայանի անվտանգության ծառայության հետ համատեղ ՝ գործող միջազգային ստանդարտներին և կանոններին համապատասխան:

Օտարերկրյա օդանավակայաններում թռիչքի ժամանակահատվածում ժամանակավոր պահպանման համար հանձնված զենքն օդանավ է ընդունվում Սույն գլխի պահանջներին համապատասխան ՝ Ավիընկերության ներկայացուցչի հսկողությամբ եւ օդանավակայանի վարչակազմի հետ համաձայնեցված կարգով:

Թռիչքի ժամանակահատվածում ուղևորից զենքի ընդունումը ժամանակավոր պահպանման համար Կազմվում է օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայության (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանում) լիազորված աշխատակցի կողմից չորս օրինակից կազմված ակտով, որոնք ստորագրվում են զենքի սեփականատեր ուղևորի և օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայության լիազորված աշխատակցի կողմից (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանումներ). Փոխանցման ուղևորներին պատկանող զենքը նախնական մեկնման օդանավակայանում ձևակերպելիս ակտը պետք է ձևակերպվի հինգ օրինակից:

Փոխադրման համար զենքի, փամփուշտների ընդունումը պետք է իրականացվի ուղևորի գրանցումից և նրան պատկանող զենքը, փամփուշտները որպես ուղեբեռի առանձին տեղեր գրանցելուց հետո. Ուղևորին Տրվում է նստեցման կտրոն ' նշումով, որտեղ նշված են նստատեղերի քանակը և զենքի քաշը, և զենքի ուղեբեռի պիտակը (ուղեբեռի պիտակները). Գրանցման համակարգում պետք է նշում կատարվի տվյալ ուղևորի մոտ զենքի առկայության մասին:

Զենքի և փաստաթղթերի զննումից և ստուգումից, զենքի վրա ուղեբեռի պիտակի առկայությունից հետո ուղևորը պետք է զենքը տեղադրի զենք արտադրողի հատուկ փաթեթավորման մեջ կամ պատյանում, պատյանում, հատուկ պատյանում (օտարերկրյա քաղաքացիների համար որսի և մարզական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված զենքի փոխադրումը մինչև համապատասխան միջոցառման անցկացման վայր իրականացվում է փակվող պահոցներով). Թռիչքի ժամանակահատվածում դրա սեփականատիրոջ կողմից փոխանցված զենքը փաթեթավորվում է ավիացիոն անվտանգության աշխատակցի կողմից փաթաթող թղթի, թղթի կամ պլաստիկ տոպրակի մեջ. Փաթեթավորման վրա դրվում են թռիչքի և "օդանավի թռիչքի ժամանակահատվածի համար զենքի և փամփուշտների ընդունման ակտի" համարները (այսուհետ ' ակտ), զենքի սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև կցվում է ուղեբեռի պիտակը:

Մակնշման ավարտից հետո ավիացիոն անվտանգության ծառայության աշխատակիցը պետք է կազմի ակտ 4 օրինակից, որի վրա դրվում է ավիացիոն անվտանգության ծառայության աշխատակցի և ուղևորի ստորագրությունը. Ակտի չորրորդ օրինակը պետք է տրվի ուղևորին և նրանց ներկայացվի ուղեբեռի պիտակի ողնաշարի հետ միասին (համարանիշի ուղեբեռի պիտակի արցունքաբեր կտրոն) նշանակման օդանավակայանում զենք ստանալիս:

Փոխանցման ուղևորներին պատկանող զենքը նախնական մեկնման օդանավակայանում ձևակերպելիս ակտը պետք է ձևակերպվի հինգ օրինակից:

Հավաստագրի տրամադրման ժամանակ ավիացիոն անվտանգության աշխատակիցը պետք է ուղևորին բացատրի նշանակման օդանավակայանում այն ​​ստանալու կարգը:

Փոխանցման ուղևորներ ուղեբեռ, որը պարունակում է զենք, փոխանցման օդանավակայանում հաջորդ թռիչքի համար զենք ստանալու և վերաձևակերպելու կարիք չկա, բացառությամբ.

  • օտարերկրյա պետություններից Հայաստանի Հանրապետության մեկ օդանավակայանով մյուսը փոխադրվող ուղևորների համար Զենքը ձևակերպվում է մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նախնական վայրէջքի օդանավակայան;
  • Հայաստանի Հանրապետության մի օդանավակայանից մյուսով օտարերկրյա պետություն փոխադրվող ուղևորների զենքը ձևակերպվում է մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող փոխադրման օդանավակայան:

Նշանակման օդանավակայանում ուղևորին զենքի հանձնումն իրականացվում է օդանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայության (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանման) լիազորված աշխատակցի կողմից 'զենքի սեփականատեր - ուղևորի կողմից ակտի չորրորդ օրինակը, Նրա անձը հաստատող փաստաթուղթը, ուղեբեռային պիտակների ելունդները (համարանիշային ուղեբեռի պիտակների պատռված կտրոնները), զենք կրելու և պահելու իրավունքի փաստաթուղթը, իսկ անհրաժեշտ դեպքերում' Արենիայի Հանրապետության տարածքից դրա ներմուծման/ արտահանման համապատասխան թույլտվությունը ներկայացնելով:

Ուղևորի կողմից չպահանջված զենքը նշանակման օդանավակայանում լիազորված անձի կողմից հանձնվում է օդանավակայանի ոստիկանության տարածքային մարմիններին:

Մարտական ձեռքի հրաձգային զենքի եւ դրանց փամփուշտների փոխադրումն առանց դրանք օդանավի մեկուսացված խցիկում թռիչքի ընթացքում տեղադրելու համար Ավիընկերությանը հանձնելու թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության Պետական սուրհանդակային ծառայության, Միջկառավարական սուրհանդակային կապի, նամակագրությունն Ուղեկցող, Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության Անվտանգության դաշնային ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության դաշնային ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային գվարդիայի զորքերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին եւ (կամ) զինծառայողներին, որոնք ուղեկցում են Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության, պետական պաշտպանության ենթակա անձանց և այլ անձանց անվտանգությունն ապահովող դաշնային օրենքների և դրանց համապատասխան ընդունված Հայաստանի Հանրապետության այլ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա (այսուհետ ' զինված աշխատակիցներ):

Նշված աշխատակիցները եւ (կամ) զինծառայողները պետք է ունենան գործուղման վկայական ՝ մարտական ձեռքի հրաձգային զենքի, դրա փամփուշտների, հատուկ միջոցների առկայության մասին նշումով եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի վերարտադրմամբ կնիքով, իսկ միջկառավարական սուրհանդակային կապի աշխատակիցները ՝ գործուղման վկայական ՝ մարտական ձեռքի հրաձգային զենքի, դրա փամփուշտների, հատուկ միջոցների առկայության մասին նշումով եւ վկայականը տված պետության սուրհանդակային ծառայության զինանշանի կնիքով. Գործուղման վկայականը պետք է նաև գրառում պարունակի գործուղման նպատակի մասին ՝ անձանց պետական պահպանության (պետական պաշտպանության) և անվտանգության ուղեկցում և ապահովում, կամ պահանջներին համապատասխան նամակագրության ուղեկցում:

Օդային ձեռնարկությունը օդանավի հրամանատարին տեղեկացնում է օդանավում ծառայողական պարտականությունները կատարող եւ թույլատրող փաստաթղթեր ունեցող զինված աշխատակիցների առկայության, ինչպես նաեւ օդանավում յուրաքանչյուր զինված աշխատակցի զբաղեցրած Աթոռի գտնվելու վայրի մասին ՝ սահմանված կապի ուղիներով:

Ավիաընկերությունը նախատեսում է զինված աշխատակիցների տեղեկացում և ծանոթացում փոխադրման կանոններին և կանոնակարգերին, օդանավում զենք ունենալու և օգտագործելու վտանգի մասին՝ ծանոթացնելով աշխատողին հուշագրին:

Արժեքը նշված է մեկ վայրի համար: Առավելագույն չափերը ' մինչև 203 սմ երեք չափումների հանրագումարում. Առավելագույն քաշը ' Մինչև 15 կգ, ներառյալ փամփուշտները:

Ծառայության գրանցում

Ծառայության ձևակերպումն իրականացվում է հետադարձ կապի ծառայության միջոցով: Դուք պետք է հարցում ուղարկեք ոչ ուշ, քան թռիչքի մեկնումից 24 ժամ առաջ ՝ ավիաընկերության կողմից ծառայության երաշխավորված հաստատման համար:

Ծառայության գրանցման համար կպահանջվի ամրագրման համար:

Ուղարկել հարցում