Թռիչքից առաջ և հետթռիչքային ստուգումներ

Թռիչքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ուղևորները, ուղեբեռը և ձեռքի ուղեբեռը անցնում են պարտադիր նախաթռիչքային զննում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հետթռիչքային զննում: Նախաթռիչքային զննումն իրականացվում է ուղևորների գրանցումից հետո, իսկ սահմանային հսկողություն և մաքսային հսկողություն իրականացնելուց առաջ կամ հետո միջազգային թռիչքներ կատարելիս կամ ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, ՀՀ օրենքներով սահմանված դեպքերում և հսկողության այլ ձևերով:

Օդանավակայանում նախաթռիչքային և հետթռիչքային ստուգումներն իրականացնում են ավիացիոն անվտանգության ծառայությունը (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանումը), այդ թվում՝ համապատասխան հատուկ պատրաստություն անցած և վկայական (վկայական) ունեցող կինոլոգները՝ ծառայողական շներով։ Նախաթռիչքային զննության իրականացումը չի բացառում լիազորված անձանց կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օպերատիվ-հետախուզական, քրեադատավարական և այլ գործողությունների իրականացման ընթացքում ստուգում իրականացնելու հնարավորությունը։

Դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող ուղևորները, որոնք ունեն դիվանագիտական անձեռնմխելիություն, ինչպես նաև ուղեկցող նամակ, ենթակա են ստուգման ընդհանուր հիմունքներով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։

Հաշմանդամի սայլակով ուղևորները, ովքեր ի վիճակի չեն ինքնուրույն շարժվել, կամ պատգարակով հիվանդները (հենակների վրա, անվասայլակով), սրտի աշխատանքը խթանող իմպլանտացված սարքերով ուղևորները ենթակա են ձեռքով զննման, իսկ նրանց ուղեկցող անձինք՝ ստուգման։

Եթե ուղևորը հրաժարվում է զննվելուց, «Հայկական Ավիաուղիները» իրավունք ունի միակողմանիորեն դադարեցնել օդային փոխադրումների պայմանագիրը՝ փոխադրման համար վճարի փոխհատուցմամբ՝ փոխադրողի կանոններին և փոխադրողի սակագնային կանոններին համապատասխան:

Նախաթռիչքային և հետթռիչքային ստուգումների անցկացման կանոններին համապատասխան՝ արգելվում է օդանավում հետևյալ վտանգավոր նյութերը և իրերը տեղափոխել ստուգված ուղեբեռով և ուղևորների կողմից տեղափոխվող իրերով:

Այլ թեմաներ