Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ/ GDPR

Գաղտնիության ծանուցում՝ «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին

Գաղտնիության այս ծանուցումը նախատեսված է օգտատերերին տեղեկացնելու, թե ինչպես են օգտագործվելու նրանց անձնական տվյալները GDPR-ի (ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ) 13-րդ հոդվածի համաձայն:

Մենք առավելագույն հոգատարություն ենք ցուցաբերում և գործադրում ենք բոլոր ջանքերը ձեր անձնական տվյալները օրենքի շրջանակներում մշակելու համար:

Մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները հետևյալ սկզբունքների (Հոդված 5 GDPR) և իրավական հիմքերի (Հոդվածներ 6 և 9 GDPR) համաձայն.

 • օրինականություն, արդարություն և թափանցիկություն;
 • օգտագործման նպատակների սահմանափակում;
 • նվազագույն պահանջվող տվյալներ;
 • Ճշգրտություն;
 • տվյալների պահպանման ժամկետի սահմանափակում;
 • ամբողջականություն և գաղտնիություն;
 • պատասխանատվություն։

Բացի այդ, մենք ձեռնարկում ենք անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու ձեր անձնական տվյալների չարտոնված մշակումը, ձեր անձնական տվյալների չարտոնված մուտքը և անվտանգության անհամաչափ մակարդակը, որը կարող է վտանգել ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունը:

Տեղեկություն այն մասին, թե ինչպես են մշակվում անձնական տվյալները, կներառվեն մեր Գաղտնիության ծանուցման վերնագրերում:

Անունը՝ «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ
Փոստային հասցե՝ 1149. ՀՀ, Արմարվիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, փ. Աբրահամյան 19
Էլեկտրոնային հասցե՝ info@armenianairlines.am
Հեռ.՝ +374 15 71 81 9
Կայք՝ www.armenianairlines.am
Մենք կարող ենք անձնական տվյալներ կամ անձնական տեղեկություններ ստանալ բանավոր կամ գրավոր բարեխիղճ կազմակերպություններից, հեռախոսազանգերից, վեբկայքերի ձևերից, էլ.փոստից, բջջային հավելվածներից, սոցիալական մեդիայի հաշիվներից, ակնթարթային հաղորդագրությունների կամ մեսենջերի ծառայություններից, համակարգիչներից և այլ խելացի գործիքներից ու սարքերից:
Անձնական տվյալների կատեգորիաները, որոնք մենք կարող ենք մշակել, թվարկված են ստորև.
 • Նույնականացում՝ անուն, ազգանուն, անձի ծննդյան տարեթիվ, սեռ, ազգություն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար կամ անձնագրի համար;
 • Թռիչքի մասին տեղեկություններ. ամրագրման/թողարկված տոմսերի մասին տեղեկություններ, ուղեբեռի մանրամասները, մենյուի ընտրություն;
 • Կոնտակտային տվյալներ՝ էլփոստի հասցե, փոստային հասցե, հեռախոսահամար, սոցիալական ցանցերի կոնտակտային տվյալներ;
 • Մանրամասն տեղեկություններ ուղևորների մասին. Ուղևորի API և PNR տվյալներ;
 • Հաճախորդի կամ հաճախորդի գնումների մասին տեղեկությունները, հաճախորդների հաշիվ-ապրանքագրերը, կանխիկի անդորրագրերը, պատվերի մասին տեղեկություններ, որոնման և հարցումների մասին տեղեկություններ;
 • Ռիսկերի կառավարում. տեղեկատվություն, որը մշակվում է առևտրային/տեխնիկական/վարչական ռիսկերի կառավարման նպատակով;
 • Ֆինանսներ. դեբետային/վարկային քարտի տվյալներ, բանկի IBAN համար, բանկային հաշվի կամ հաշիվների համար;
 • Դրամական փոխանցումների և առցանց վճարումների անվտանգություն. տեղեկատվություն IP հասցեի մասին, տեղեկատվություն կայք մուտք գործելու (մուտք) և ելքի մասին;
 • Փակ, ոչ հրապարակային անձնական տվյալներ. առողջական տեղեկատվություն (անձնական առողջական տեղեկատվություն և հաշմանդամության կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն):
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ПԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔ
Ապրանքների / ծառայությունների վաճառքի և ներկայացման ապահովման գործընթացներ (տոմսերի ամրագրում / թողարկում / ուղեբեռի ստուգում / GAN - ավիափոխադրումներ, ինքնաթիռ նստելու մերժում, թռիչքի չեղարկում / մերժում, արդիականացում / իջեցում և այլ գործողություններ, որոնք վերաբերում են ուղևորների իրավունքներին) Ուղևորի նույնականացում, հաղորդակցություն, թռիչքի մասին տեղեկատվություն, ֆինանսներ, ուղևորների առաջադեմ տեղեկատվություն Վաճառքի գործընթացների իրականացում և ապրանքների/ծառայությունների
ներկայացում, իրավական պարտավորությունների կատարումը
Պայմանագրի կատարումը կամ ընթացակարգերի կատարումը անձնական տվյալների սուբյեկտի խնդրանքով կամ հրահանգով մինչև պայմանագրի կնքումը (փաստաթուղթ «GDPR» (ԵՄ ընդհանուր կանոնակարգ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին) 6/1/բ) համապատասխանություն իրավաբանական (իրավական) պարտավորություններով (փաստաթուղթ «GDPR» (ԵՄ ընդհանուր կանոնակարգ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին) 6/1/c)
Անվտանգության գործընթացներ Ուղևորի նույնականացում, հաղորդակցություն, թռիչքի մասին տեղեկատվություն, հաճախորդի կամ գնորդի գնումների մասին տեղեկատվություն, ռիսկերի կառավարում, ուղևորների առաջադեմ տեղեկատվություն Թռիչքի անվտանգության ապահովում։
Ռիսկերի կառավարման գործընթացների իրականացում։
իրավաբանական (իրավական) պարտավորությունների պահպանում (փաստաթուղթ «GDPR» 6/1/c) մեր օրինականորեն պաշտպանված շահերից (փաստաթուղթ «GDPR» 6/1/f)
Մուտքային հարցումների, հարցումների/պահանջների մշակման գործընթացներ Ուղևորի նույնականացում, հաղորդակցություն, գործարքներ, հաճախորդների վճարումներ, ֆինանսներ Հարցումների/պահանջների մշակում Պայմանագրի կատարումը կամ ընթացակարգերի կատարումը՝ տվյալների սուբյեկտի խնդրանքով կամ հրահանգով մինչև պայմանագրի կնքումը (փաստաթուղթ «GDPR» (Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ) 6/1/b) մեր օրինականորեն պաշտպանված շահերից (փաստաթուղթ «GDPR» «6/1/f)
Տեղեկատվական անվտանգության գործընթացներ Դրամական փոխանցումների և առցանց վճարումների անվտանգություն Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման գործընթացների իրականացում մեր օրինականորեն պաշտպանված շահերից (GDPR փաստաթուղթ 6/1/f

Մեր հաճախորդների առողջությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, որը անձնական տվյալների հատուկ տեսակ է, կարող է մշակվել՝ նրանց ֆիզիկական շարժման հնարավոր սահմանափակումների պատճառով՝ թռիչքի ընթացքում ծագած բժշկական խնդիրների լուծման համար։ Ինքնաթիռում իրենց բժշկական հատուկ պահանջներին համապատասխան՝ ծառայություններ մատուցել, որպես ուղևոր իրենց օրինական պարտավորությունները կատարելու համար թռիչքների անվտանգության ապահովումը և հանրային առողջության պահպանմանն ուղղված կառավարման ընթացակարգերի իրականացումը, սակայն սահմանափակվում է «GDPR» փաստաթղթի (Պաշտպանության մասին ԵՄ ընդհանուր կանոնակարգ) իրավական կարգավորումներով (հոդված 9/2/ա) նախատեսված պայմաններով. անձնական տվյալների), հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը):

Այն դեպքում, երբ GDPR-ի (ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ) 6/1/f հոդվածը ծառայում է որպես ձեր անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմք, մեր օրինական շահերը ներառում են նաև հետևյալ նպատակները.
 • Մեր ընկերության պաշտպանությունը նյութական/հեղինակային կամ այլ վնասներից;
 • Մեր արտադրանքի և ծառայությունների մասնագիտացում և կատարելագործում;
 • Ծախսերի օպտիմալացում:

Համաձայն գործող պետական և միջազգային օրենքների՝ մենք կարող ենք բացահայտել ձեր անձնական տվյալները Հայաստանում կամ այլ երկրներում որոշ անհատների, հաստատությունների և կազմակերպությունների, որպեսզի կարողանանք ձեզ ներկայացնել մեր ապրանքներն ու ծառայությունները, նախազգուշացնել ձեզ օրենքի հնարավոր խախտումների մասին, պաշտպանել մեր օրինական շահերը և կատարել մեր պայմանագրային պարտավորությունները.

Մենք կարող ենք տվյալներ փոխանցել հետևյալ անձանց/հիմնարկներին/կազմակերպություններին.

 • Մեր բիզնես գործընկերներին և մատակարարներին. Օրինակ՝ ցամաքային ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, լիազորված գործակալներ, այլ ծառայություններ մատուցողներ (օրինակ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ, վճարային համակարգեր, թռիչքային սնունդ, տրանսպորտ/կացարան և խորհրդատվական ծառայություններ);
 • Պետական և (կամ) միջազգային օրենսդրության համաձայն՝ ապահովելու ազգային անվտանգությունը և թռիչքների անվտանգությունը լիազորված մարմիններ (օրինակ՝ քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտներ, մաքսային, իրավապահ մարմիններ կառավարող մարմիններ);
 • Պետական և/կամ միջազգային իրավունքի համաձայն տեղեկատվություն ստանալու լիազորված մարմինները (օրինակ՝ դատարաններ, առողջապահական մարմիններ և վերահսկող մարմիններ):

Մենք կիսում ենք ձեր անձնական տվյալները՝ հաշվի առնելով անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցները: Մենք հետևում ենք իրավական չափանիշների ուղեցույցներին, որոնց ենթարկվում ենք Հայաստանում, ինչպես նաև Եվրոպական միության (ԵՄ) պայմանագրերի տվյալների փոխանցման ստանդարտներին կամ ԵՄ հանձնաժողովի համարժեքության վճիռին` որոշելով և գործնականում կիրառելով համաչափ պաշտպանության միջոցներ ( GDPR-ի 45-րդ հոդված), ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ): Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել նաև GDPR-ի 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի:

Հղում տվյալների փոխանցման ստանդարտների վերաբերյալ ԵՄ համաձայնագրի կետեր (անգլերեն)

Հղում Եվրամիության Հանձնաժողովի բավարարության վճիռը (անգլերեն)

Մեր կողմից կիրառվող տվյալների պաշտպանության միջոցների նկարագրության պատճենի հարցումը կարող եք ուղարկել մեր կորպորատիվ էլ.փոստին info@info@armenianairlines.am

Անձնական տվյալների պահպանման տեւողությունը եւ պահպանման ժամկետների իրավական հիմքերը կարող են տարբեր լինել երկրից երկիր:

Եթե ձեր անձնական տվյալների պահպանման իրավական հիմքը փոխվի, մենք կջնջենք կամ անանուն կդարձնենք ձեր տվյալները:

Եթե մեր մշակման իրավական հիմքն այլևս չի պահանջվում, կամ մշակումն այլևս չի պահանջվում մեր նպատակներին հասնելու համար, վաղեմության ժամկետը լրացել է, կամ դուք հետ եք վերցրել մշակման ձեր համաձայնությունը, որը հիմնված էր բացառապես այս համաձայնության կամ օրինականության վրա` տվյալների պահպանման պահանջները սպառվել են, այնուհետև մենք կջնջենք կամ անանուն կդարձնենք ձեր անձնական տվյալները:

Համաձայն «GDPR» փաստաթղթի` ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգում սահմանված իրավական պահանջների, դուք ունեք հետևյալ իրավունքները.

 • Համաձայնությունը հետ կանչելու իրավունք (GDPR-ի 7-րդ հոդված);
 • Մուտքի իրավունք (GDPR փաստաթղթի 15-րդ հոդված);
 • Անձնական տվյալների պարզաբանման իրավունք («GDPR» փաստաթղթի 16-րդ հոդված);
 • Անձնական տվյալների ջնջման իրավունք («մոռանալու իրավունք») (GDPR-ի հոդված 17);
 • Տվյալների մշակումը սահմանափակելու իրավունք (GDPR-ի հոդված 18);
 • Տվյալների տեղափոխելիության իրավունք (GDPR-ի հոդված 20);
 • Առարկելու իրավունք (GDPR-ի 21-րդ հոդված):

Լրացուցիչ տեղեկությունների հղում (անգլերեն)

Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ info@armenianairlines.am էլ.փոստով՝ խնդրելու ձեր իրավունքների ցանկը:

Հնարավոր է՝ մեզ անհրաժեշտ լինի հաստատել ձեր ինքնությունը՝ ձեր դիմումը մշակելու և լրացնելու համար: Հիշեցնում ենք, որ ձեր դիմումը լրացնելու և ձեր ինքնությունը հաստատելու համար մենք կմշակենք ձեր անձնական տվյալները՝ համաձայն «GDPR» փաստաթղթի, հոդված 6/1/f:

Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել համապատասխան վերահսկող մարմնին, եթե կարծում եք, որ մենք մշակել ենք ձեր անձնական տվյալները այնպես, որ չի համապատասխանում անձնական տվյալների պաշտպանությունը կարգավորող օրենքներին:

Մենք ցանկանում ենք ընդգծել, որ դուք իրավունք ունեք հետ վերցնել ցանկացած համաձայնություն, որը դուք կարող եք նախկինում տրամադրել մեզ ձեր անձնական տվյալների օգտագործման համար:

Ձեր հրաժարումը չի ազդում մեր ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակման օրինականության վրա, որը մենք իրականացրել ենք ձեր համաձայնության հիման վրա՝ նախքան ձեր համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելը:

Եթե որևէ դժվարություն ունեք ձեր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ ձեր համաձայնությունը հետ կանչելու հարցում, կարող եք կապվել մեզ հետ info@armenianairlines.am էլ.փոստով՝ խնդիրը լուծելու համար:

Cookies-ները տեքստային ֆայլեր են, որոնք ձեր դիտարկիչը մշակում և պահպանում է ձեզ ավելի լավ փորձառություն ապահովելու, վեբկայքի արդյունավետությունը բարելավելու և ապահովելու ձեզ ավելի անհատականացված բովանդակության փորձ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս մեր Cookies Ֆալլերի քաղաքականությունը:

Մենք չենք օգտագործում ավտոմատ անհատական թույլտվություն, որն արգելված է «GDPR» փաստաթղթի 22-րդ հոդվածով (անգլ. ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ):

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի, ձեր իրավիճակին առնչվող պատճառներով, առարկել ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, ներառյալ պրոֆիլավորումը կամ տվյալների մասնագիտացումը, GDPR-ի 6(1)(e) կամ (զ) հոդվածի հիման վրա: (eng. ԵՄ Ընդհանուր պաշտպանության կանոնակարգի անձնական տվյալներ):

Եթե մենք չկարողանանք ապահովել համոզիչ օրինական հիմքեր, որոնք գերակայում են տվյալների սեփականատիրոջ շահերին, իրավունքներին և ազատություններին, կամ եթե անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է իրավական պահանջների կամ պահանջների ստեղծման, իրականացման կամ պաշտպանության համար, ապա մենք կդադարեցնենք նման անձնական տվյալների մշակումը:

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի առարկել ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, ուղղակի մարքեթինգային նպատակներով, ներառյալ տվյալների պրոֆիլավորումը այնքանով, որքանով դա կապված է ուղղակի մարքեթինգի հետ, եթե ձեր անձնական տվյալները օգտագործվում են նման նպատակների համար:

Եթե դուք դեմ եք ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, ուղղակի մարքեթինգի օգտագործման հետ կապված, մենք կդադարեցնենք ձեր տվյալների մշակումը:

Չնայած 2002/58/ԵՀ հրահանգին, դուք կարող եք օգտագործել տեխնիկական հատկանիշները՝ տեղեկատվական ծառայություններից օգտվելիս՝ առարկելու ձեր իրավունքից օգտվելու համար:

Այլ թեմաներ