Օդային փոխադրման պայմանագիր

Ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրով «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է օդանավի ուղևորին տեղափոխել նշանակման կետ՝ նրան տեղ հատկացնելով տոմսի վրա նշված թռիչք իրականացնող օդանավում, իսկ ուղևորի կողմից ուղեբեռի գրանցման դեպքում պարտավորվում է այդ ուղեբեռը հասցնել նշանակման կետ և այն տրամադրել օդանավի ուղեւորին կամ նրա կողմից ուղեբեռը ստանալու լիազորված անձին։

«Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ փոխադրողի կողմից ուղևորի համար ավիափոխադրման պայմանագիր կնքելու լիազորված անձը իրավունք ունի հրաժարվել ուղևորի հետ նման պայմանագիր կնքելուց, եթե նա այս փոխադրողի կողմից գրանցված է այն անձանց ռեգիստրում, որոնց ավիափոխադրումները սահմանափակ են. բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ուղևորը՝:

 • մեկնման կետից վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն, որը հանդիսանում է, որպեսօդային փոխադրման միակ տրանսպորտային միջոցը;
 • ենթակա է Հայաստանի Հանրապետությունից վարչական վտարման, արտաքսման կամ ռեադմիսիայի (փոխանցում կամ ընդունում Հայաստանի Հանրապետության կողմից ռեադմիսիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի համաձայն), պայմանով, որ Հայաստանի Հանրապետության և մեկնման կամ նպատակակետի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության միակ միջոցը օդային փոխադրումն է;
 • գնալ բուժման վայր կամ ետ;
 • ուղեկցում է ուղևորին հաշմանդամություն ունեցող կամ կենսագործունեության սահմանափակումներ ունեցող այլ անձանցից մինչև բուժման վայր կամ ետ;
 • ուղարկվում է ընտանիքի անդամի (մոտ ազգականի) հուղարկավորությանը կամ ետ, որը փաստաթղթավորված է։

Նշում: «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել ուղևորին «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանափակված անձանց ռեեստրում ընդգրկվելու մասին, ինչպես նաև այն դեպքերի մասին, երբ ուղևորին չի կարելի մերժել կնքել՝ ուղևուրի օդային փոխադրումների համաձայնագիր (նշված է սույն կանոնների վերևի կետում):


Ուղևորային ավիափոխադրման պայմանագիրը, որը նախատեսում է պայման՝ ուղևորափոխադրման վճարը վերադարձնելու պայմանով, ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում, պետք է նախատեսի ուղեբեռի անվճար փոխադրում: Նման համաձայնագրի կնքման դեպքում օդանավի ուղևորը պարտավորվում է վճարել ավիափոխադրումների համար, իսկ եթե նա ունի ուղեբեռ, որը գերազանցում է անվճար ուղեբեռի չափը, ապա նաև այդ ուղեբեռի փոխադրման համար:

Օդային փոխադրման պայմանագիր կնքելիս, որը նախատեսում է անվճար ուղեբեռի թույլտվություն, օդանավի ուղևորն իրավունք ունի իր ուղեբեռը տեղափոխել փոխադրողի կողմից սահմանված անվճար ուղեբեռի սահմաններում՝ առանց հավելավճարի, իսկ փոխադրողը պարտավոր է ուղեբեռ ընդունել անվճար ուղեբեռի մասին ընդունված կանոններին համապատասխան։

Անվճար ուղեբեռի չափը սահմանվում է փոխադրողի կողմից և նախատեսում է օդանավի մեկ ուղևորի ուղեբեռի կտորների քանակը և ուղեբեռի քաշը:

Ուղևորային ավիափոխադրման պայմանագրով, որը նախատեսում է ուղևորափոխադրման վճարը չվերադարձնելու պայման՝ ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում, չի կարող նախատեսել ուղեբեռի անվճար փոխադրում: Նման համաձայնագրի կնքման դեպքում օդանավի ուղևորը պարտավորվում է վճարել օդային փոխադրման համար և երբ նա ստուգում է իր ուղեբեռը, նաև այդ ուղեբեռի փոխադրման համար։ Փոխադրողը պարտավորվում է փոխադրման համար ընդունել ուղևորի կողմից վճարված ուղեբեռը՝ փոխադրողի կողմից սահմանված դրույքաչափով:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ նրա կողմից լիազորված անձը, պարտավոր է օդանավի ուղևորին տեղեկացնել ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրի պայմանների մասին, ներառյալ անվճար ուղեբեռի չափը, եթե ուղևորը կնքում է ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը նախատեսում է անվճար ուղեբեռի փոխադրում՝ ներառյալ փոխադրման համար արգելված իրերի տեղափոխումը, ուղեբեռի փոխադրման պայմանները, օդանավակայանի ստերիլ տարածքում գնված ապրանքների փոխադրման պայմանները:

Ուղևորն իրավունք ունի «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի հետ կնքել ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը նախատեսում է ուղևորափոխադրման վճարի վերադարձի պայման՝ ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում, կամ ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը նախատեսում է պայման. Ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում՝ փոխադրման վճարը չվերադարձնելու մասին։ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ նրա կողմից լիազորված անձը պարտավոր է ուղևորին տեղեկացնել ուղևորափոխադրման պայմանագրի պայմանների մասին, այդ թվում՝ ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման կամ դրա գումարը չվերադարձնելու պայմանի մասին։ Ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրի պայմանների մասին ուղևորներին տեղեկացնելու կարգը, ներառյալ՝ ուղևորափոխադրումների պայմանագրի դադարեցման դեպքում փոխադրման վճարը վերադարձնելու պայմանը կամ ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում փոխադրման վճարը չվերադարձնելու պայմանը, ինչպես նաև օդային փոխադրման համար վճարված փոխադրման վճարի վերադարձի պայմանները սահմանվում են դաշնային ավիացիոն կանոններով: Ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրի պայմանների մասին տեղեկատվություն չտրամադրելու դեպքում, ներառյալ ուղևորափոխադրումների պայմանագրի դադարեցման դեպքում փոխադրման վճարը վերադարձնելու պայմանը կամ ուղևորափոխադրման վճարը չվերադարձնելու պայմանը ուղևորափոխադրումների դադարեցման դեպքում՝ փոխադրման պայմանագիրը, ինչպես նաև ուղևորի ավիափոխադրման համար վճարված փոխադրման վճարը վերադարձնելու պայմանների համար «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ նրա կողմից լիազորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից ուղևորափոխադրումների պայմանագրով իրականացվող փոխադրումները և «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից մատուցվող այլ ծառայությունները ենթակա են,

 • տոմսում նշված պայմանները;
 • գործող սակագները;
 • սույն Կանոնների պայմանները;
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը;

Ավիափոխադրման պայմանագիրը վավերացվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ լիազորված գործակալների կողմից տրված տոմսով և ուղեբեռի չեկով:

Օդային փոխադրումների համար վճարումը հաստատող փաստաթուղթը վճարային փաստաթուղթ է, որը հավաստում է, որ վճարում է կատարվել օդային փոխադրումների համար:

Ուղևորը պարտավոր է վճարել օդային փոխադրման համար սահմանված սակագնով, իսկ եթե ունի ուղեբեռ, որը գերազանցում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված անվճար ուղեբեռի չափը, ապա այդ ուղեբեռի փոխադրման համար:

Ավիափոխադրման պայմանագիրը համարվում է կնքված օդային փոխադրման համար պատշաճ և ժամանակին վճարելու պահից։

Փոխադրման ամբողջական վճարումից հետո «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն/լիազորված գործակալը ուղևորին է հանձնում կամ ուղեբեռի չեկը՝ ուղևորին էլ. հասցեին։

Փոխադրման վճարումը պետք է կատարվի «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի ամրագրման պահին գործող սակագների կիրառման կանոններով սահմանված ժամկետներում՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից խստորեն սահմանված եղանակներով։

Վճարումը ուշացնելու կամ վճարման պայմանների այլ խախտման դեպքում օդային փոխադրման պայմանագիրը համարվում է չկնքված, եթե «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն այլ բան չի հաստատել։

Օդային փոխադրման պայմանագիրը ուժի մեջ է, մինչև «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից տոմսում նշված երթուղիով` ուղևորի և/կամ ուղեբեռի ավիափոխադրման պարտավորությունների կատարումը՝ ուղևորի կողմից պարտավորությունների պատշաճ կատարմամբ:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է ձեռնարկել իրեն վերապահված բոլոր միջոցները՝ ուղևորին և ուղեբեռը ողջամիտ ժամկետում տեղափոխելու համար։ Չվացուցակում և այլ փաստաթղթերում նշված ժամանակը երաշխավորված չէ և օդային փոխադրման պայմանագրի էական պայման կամ մաս չէ:

Օդանավերի չվացուցակի փոփոխության դեպքում «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի հնարավոր միջոցներով տեղեկացնի այն ուղևորներին, ում հետ կնքվել է ուղևորափոխադրման պայմանագիր օդանավի չվացուցակի փոփոխության մասին։

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել, հետաձգել տոմսի վրա նշված չվերթը, փոխել օդանավի տեսակը, փոխել փոխադրման երթուղին, եթե դա պահանջում են թռիչքների անվտանգության և/կամ տրանսպորտային (ավիացիոն) անվտանգության պայմանները, ինչպես նաև պետական մարմինների պահանջով` իրենց իրավասությանը համապատասխան:

«Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում ուղևորին չծանուցելու չվացուցակի փոփոխության, մեկնման/ժամանման օդանավակայանի փոփոխության, չվերթի չեղարկման կամ թռիչքի այլ պարամետրերի փոփոխության համար, եթե ուղևորն ավիափոխադրում պատվիրելիս չի ներկայացրել իր կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամար, էլ. փոստ և այլն) կամ «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն չի կարողացել կապվել ուղևորի հետ՝ օգտագործելով նշված կոնտակտային տվյալները՝ դիմելով նշված հեռախոսահամարներից յուրաքանչյուրին (հասցե և այլն) առնվազն մեկ անգամ, այդ թվում՝ ուղևորի կողմից կոնտակտային տվյալները սխալ տրամադրելու հետևանքով։ Այս դեպքերում «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն ուղևորին չի փոխհատուցում նման չծանուցման հետևանքով պատճառված վնասները։

Մեկ տրանսպորտային փաստաթղթով մի քանի փոխադրողների կողմից մեկնման օդանավակայանից մինչև նշանակման օդանավակայան կատարվող ուղևորների և ուղեբեռի տեղափոխումը` համարվում է մեկ փոխադրում, անկախ նրանից, թե փոխադրումներ են եղել, թե փոխադրման ընդմիջում: Միևնույն ժամանակ, «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում թռիչքային կապերի ապահովման համար, եթե փոխադրումը տրվել է առանձին տոմսերով:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի ավիափոխադրման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կամ դրանց մի մասը փոխանցել մեկ այլ անձի, այդ թվում՝ մեկ այլ փոխադրողի՝ պատասխանատու լինելով իր գործողությունների (անգործության) համար ուղևորին և ուղևորափոխադրման պայմանագրի կատարման համար։ Այս դեպքում «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն ուղեւորին տեղեկացնում է փոխադրումն իրականացնող փաստացի փոխադրողի մասին, իսկ ուղեւորը ենթարկվելու է փաստացի փոխադրողի փոխադրման կանոններին:

Փոխադրման երթուղու ուղևորի կողմից փոփոխություն (կետերի փոփոխություն, որոնց միջև իրականացվում է փոխադրում, տրանսպորտային փաստաթղթում սահմանված կետերի հաջորդականության փոփոխություն, որոնց միջև փոխադրումն իրականացվում է, տրանսպորտային երթուղու մեկ կամ մի քանի հատվածով թռիչքից հրաժարվելը). Մեկնման ամսաթվի կամ ժամի փոփոխություն, ծառայության դասի, կիրառվող ուղեվարձի փոփոխություն և ուղևորափոխադրման պայմանագրի պայմանների այլ փոփոխություններ՝ կատարվում են ուղևորին փոխադրելու պարտավորության գործողության ժամկետում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ուղևորը ստիպված է փոխել ուղևորափոխադրման պայմանագրի պայմանները:

Տոմսում նշված չվերթով ուղևորին հասցնելու անհնարինության դեպքում, «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն, համաձայնեցնելով ուղևորի հետ, կարող է.

 • այս ուղևորին տեղափոխել մեկ այլ չվերթով դեպի ճամփորդական փաստաթղթում նշված նպատակակետ;
 • հանձնել այն՝ այլ փոխադրողի փոխադրման համար;
 • կազմակերպել փոխադրումը տրանսպորտային այլ միջոցներով;
 • վերադարձնել գումարները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոններով և սակագների կիրառման կանոններով:

Եթե ուղևորը փոխի փոխադրման երթուղին (ամսաթիվը և ժամը), «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կարող է վերահաշվարկել այդ փոխադրման արժեքը:

Փոխադրման երթուղու ուղևորը կարող է մեկ կամ մի քանի կանգառ կատարել ցանկացած միջանկյալ օդանավակայանում: Ուղևորը պետք է ծանուցի «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ին կամ նրա գործակալին ուղևորի տոմս և ուղեբեռի անդորրագիր տրամադրելիս: Այս կանգառը պետք է արտացոլվի նաև նշված փոխադրման փաստաթղթում։ Այն դեպքում, երբ ուղևորն ունի հատուկ ուղեվարձով տրված փոխադրման փաստաթուղթ, տրանսպորտային երթուղու երկայնքով կանգառը կատարվում է՝ հաշվի առնելով համապատասխան ուղեվարձի կիրառման կանոններով նախատեսված կանգառների սահմանափակումները կամ արգելքը՝ կանգառ կատարելու մտադրության մասին:

Նշում: Ուղևորների կանգառները երթուղու երկայնքով թույլատրվում են ուղևորների տոմսի վավերականության ժամկետում, պայմանով, որ դրանք նախապես համաձայնեցված են փոխադրողի կամ նրա գործակալի հետ, նշված են ուղևորների տոմսի և ուղեբեռի ստուգման մեջ, հաշվի են առնվում փոխադրման արժեքը հաշվարկելիս, իսկ միջազգային փոխադրումների ժամանակ թույլատրվում է նաև այդ կանգառներում գտնվող երկրի ավիացիոն (պետական) իշխանությունների կողմից:


Եթե ուղևորի տոմսը տրամադրելիս ուղևորը չի հայտարարել միջանկյալ օդանավակայանի մասին, այլ ցանկացել է այդպիսի կանգառ կատարել և հայտարարել է այս օդանավակայանում, ապա այդպիսի ուղևորը կարող է շարունակել թռիչքը միայն տոմսերի տվյալների մեջ անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո (տոմսերի փոխանակում)՝ համաձայն «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի սույն կանոնների և գործող սակագնային կանոնների՝ մինչև «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ. և ցանկացած փաստացի կորուստների կրող (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով փոխհատուցմամբ, որը փոխադրողը վճարել է կամ պարտավոր է վճարել երրորդ անձանց՝ կապված նման թռիչքի հետաձգման հետ) օդանավի մեկնման ուշացումից (թռիչքը)՝ կապված իր ուղեբեռը օդանավից հանելու հետ, եթե այն տրվել է մինչև տրանսպորտային փաստաթղթում սկզբնապես նշված կետը։ Բացառություն է համարվում ուղևորի կանգառը, որն առաջացել է իր հիվանդության կամ իր ընտանիքի անդամի հիվանդության պատճառով, որը ճանապարհորդում է այս օդանավով կամ այլ ֆորսմաժորային հանգամանքներով, որոնք առաջացել են կանգառի կետում: Ուղևորի հիվանդ լինելու հանգամանքը, ինչը թույլ չի տալիս նրան շարունակել փոխադրումները, պետք է հաստատվի համապատասխան բժշկական փաստաթղթերով։

Եթե «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ից անկախ պատճառներով՝ ուղևորը չի կարողացել շարունակել փոխադրումը միջանկյալ օդանավակայանից, ապա փոխադրողը պարտավոր է այդպիսի ուղևորին ուղարկել նպատակակետ, հաջորդ չվերթն իրականացնող օդանավով: Այս ուղևորի փոխադրման համար հավելյալ վճար և գանձում չի նախատեսվում:

Ուղևորն իրավունք ունի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հրաժարվել օդային փոխադրումներից։ Եթե ուղևորը մտադիր է հրաժարվել թռիչքից, ուղևորը կամ նրա կողմից լիազորված անձը պարտավոր է միակողմանի տեղեկացնել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ին փոխադրման պայմանագրի խզման մասին։

Եթե ուղևորի (լիազորված անձի) կողմից դրա վճարման վայրում չօգտագործված փոխադրամիջոցի գումարների վերադարձման դիմում ներկայացնելն անհնար է, ապա գումարների վերադարձի հարցը քննարկվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից՝ հայցադիմումի կարգով:

Ուղևորի փոխադրումից հարկադիր հրաժարվելը ճանաչվում է որպես մերժում, եթե.

 • տոմսի վրա նշված չվերթի չեղարկման կամ ուշացման պատճառով;
 • «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի փոխադրման երթուղու փոփոխություններ (բացառությամբ անբարենպաստ օդերևութաբանական և ֆորսմաժորային հանգամանքների);
 • ոչ կանոնավոր թռիչքի իրականացում;
 • Ուղևորի չմեկնելու, թռիչքի ժամանակ նրան տեղ չտրամադրելու՝ տոմսում նշված ամսաթվի պատճառով;
 • Օդանավով ուղևորին չտեղափոխելու հանգամանքը, որն առաջացել է օդանավակայանում ուղևորի ուշացումից՝ նրա զննման տևողության պատճառով, եթե ուղեբեռի զննման կամ ուղևորի անձնական զննման ընթացքում չեն հայտնաբերվել փոխադրման համար արգելված նյութեր և իրեր;
 • «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից թռիչքային կապեր չտրամադրելը մեկ փոխադրման դեպքում;
 • բժշկական փաստաթղթերով հաստատված ուղևորի կամ նրա ընտանիքի անդամի կամ նրա ընտանիքի անդամի կամ մերձավոր ազգականի հիվանդությունը, որը հաստատվում է բժշկական փաստաթղթերով, կամ նրա ընտանիքի անդամի կամ մերձավոր ազգականի մահը, որը փաստաթղթավորված է, պայմանով, որ այդ մասին ծանուցվի «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ին, մինչև տոմսում նշված չվերթի ուղևորների գրանցման սահմանված ժամկետի ավարտը:
  Ուղևորի կամ նրա ընտանիքի անդամի կամ նրա հետ օդանավով ճանապարհորդող մերձավոր ազգականի հիվանդությունը հիմք է հանդիսանում՝ ուղևորի փոխադրումից ակամա հրաժարվելու համար, եթե տոմսի վրա նշված ինքնաթիռի մեկնման ամսաթվին բժշկական փաստաթղթերով հաստատված թռիչքին հակացուցումներ կան;
 • ուղևորին՝ տոմսի վրա նշված դասի սպասարկում չմատուցելը;
 • «Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ լիազորված գործակալի կողմից տոմսի ոչ ճիշտ ձևակերպում;
 • Ուղևորի չկայացած թռիչքի այլ պատճառները, որը տեղի է ունեցել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի մեղքով, բացառությամբ վերը նշվածները։

Ուղևորի փոխադրումից հարկադրաբար հրաժարվելու դեպքում, «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն նշում է կատարում փոխադրման փաստաթղթում կամ ուղևորին տալիս է նախորդ պարբերությունում նշված հանգամանքները հաստատող փաստաթուղթ:

Ուղևորի՝ օդային փոխադրումից հարկադիր հրաժարվելը, չնախատեսված դեպքերում ուղևորի փոխադրումից հրաժարվելը ճանաչվում է փոխադրումից կամավոր հրաժարում:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի նախաձեռնությամբ օդային փոխադրումների պայմանագրի դադարեցում:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կարող է միակողմանի լուծել ուղևորափոխադրումների պայմանագիրը, հետևյալ դեպքերում․

 • Ուղևորի կողմից օդային փոխադրումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձնագրային, մաքսային, սանիտարական և այլ պահանջների, ինչպես նաև մեկնման, նշանակման կամ տարանցիկ պետության համապատասխան մարմինների կողմից սահմանված կանոնների խախտում;
 • ուղևորի կողմից սույն կանոններով սահմանված պահանջները կատարելուց հրաժարվելը, ուղևորի կողմից սույն կանոններով սահմանված պահանջները կատարելուց հրաժարվելը;
 • Օդանավից՝ ուղևորի հրաժարվելու դեպքում, իր ուղեբեռի փոխադրման համար վճարել այն չափով և պայմաններով, որոնք նախատեսված են ուղևորի ավիափոխադրման պայմանագրով;
 • ուղևորի հրաժարումը` նախաթռիչքային զննումից;
 • եթե օդանավի ուղևորի առողջական վիճակը պահանջում է օդային փոխադրման հատուկ պայմաններ կամ սպառնում է ուղևորի կամ այլ անձանց անվտանգությանը, ինչը հաստատվում է բժշկական փաստաթղթերով, ինչպես նաև ստեղծում է շփոթություն և անուղղելի անհարմարություններ այլ անձանց համար;
 • ուղևորի մերժումը` վճարել իր հետ ճամփորդող երեխայի փոխադրման համար՝ իջեցված ուղեվարձի համաձայն, բացառությամբ մինչև երկու տարեկան երեխայի անվճար փոխադրման դեպքերի՝ առանց նրան առանձին նստատեղ տրամադրելու;
 • Օդանավի ուղևորի կողմից՝ օդանավում վարքագծի կանոնների խախտում, որը վտանգ է ներկայացնում օդանավի թռիչքի անվտանգությանը կամ վտանգ է ներկայացնում այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը, ինչպես նաև ուղևորի կողմից չկատարելը. օդանավը՝ օդանավի հրամանատարի հրամաններով՝ ներկայացված «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն;
 • ձեռքի ուղեբեռում, ինչպես նաև օդային փոխադրման համար արգելված իրերի կամ նյութերի ուղեբեռում:

Այլ թեմաներ