Վճարման կարգը

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ լիազորված գործակալի կանոնավոր/չարտերային թռիչքներով ուղևորների, ուղեբեռի փոխադրման համար գանձվում է փոխադրման վճար։

Փոխադրման վճարը որոշվում է՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից ուղևորների փոխադրման համար սահմանված գումարի հիման վրա՝ փոխադրման երթուղու երկու կետերի (այսուհետ՝ սակագներ) կամ օդանավակայանից (կետ) սակագների համակցությունների միջև, որով սկսվում է ուղևորի, ուղեբեռի փոխադրումը` համաձայն ուղևորների ավիափոխադրման պայմանագրի (այսուհետ` մեկնման օդանավակայան (կետ)) դեպի նշանակման օդանավակայան (կետ), Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված վճարների և հավելյալ հարմարավետության հավելյալ ծառայություններ պատվիրելու ուղևորի դեպքում՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված՝ հարմարավետության հավելյալ ծառայությունների վճարը:

Լիազորված գործակալը կարող է լրացուցիչ վճար գանձել՝ լիազորված գործակալի կողմից ուղևորին ծառայությունների մատուցման համար, փոխադրման օպտիմալ երթուղի ընտրելիս, փոխադրման վճար՝ ուղևորի կողմից սահմանված փոխադրման պայմանների առաջնահերթ չափորոշիչներին համապատասխան և/ կամ փոխադրման ընդհանուր պայմանները` կապված յուրաքանչյուր փոխադրողի և լիազորված գործակալի կողմից խորհրդատվական ծառայությունների հետ:

Բեռի վճարը նշված է առաքման փաստաթղթում:

Օդանավ վարձելու պայմանագրով կիրառվող ուղևորների փոխադրման վճարը (օդային չարտեր) նշված չէ տրանսպորտային փաստաթղթում:

Տրանսպորտի և տոմսերի վճարումը կատարվում է ամրագրումից հետո, բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի:

Տրանսպորտի և տոմսերի վճարումը կարող է կատարվել նախքան ամրագրումը հետևյալ դեպքերում.

  • տոմսի թողարկում բաց մեկնման ամսաթվով (առանց տոմսի վրա ֆիքսված ամսաթիվ նշելու);
  • անվճար բեռնափոխադրման սպասման կարգավիճակով տոմսի թողարկում (տոմս «փոխանցման համար» կարգավիճակով);
  • տոմսի տրամադրում, եթե ուղևորների գրանցման և ուղեբեռի գրանցման ավարտից հետո առկա են անվճար փոխադրողություններ։

Ուղևորի և նրա ուղեբեռի փոխադրման համար վճարելիս կիրառվում են տոմսի գնման օրվա դրությամբ գործող ուղեվարձերը։

Եթե սակագները փոխվում են «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից մինչև փոխադրումների մեկնարկը, ապա մինչև սակագնի փոփոխությունը թողարկված տոմսերով ուղևորների փոխադրումն իրականացվում է առանց վերահաշվարկների՝ օդային փոխադրման պայմանագրի սկզբնական պայմանների պահպանման պայմանով։

Եթե ուղևորը փոխում է ուղևորափոխադրման պայմանագրի պայմանները (այսուհետ՝ ուղևորի կողմից ուղևորափոխադրման պայմանագրի պայմանների կամավոր փոփոխություն) մինչև փոխադրման մեկնարկը, ապա փոխադրման վճարը որոշվում է ելնելով ըստ նոր ավիափոխադրումների մեկնարկի օրվանից գործող սակագների։ Փոխադրումն սկսելուց հետո ուղևորի կողմից օդային փոխադրման պայմանագրի պայմանները կամովին փոփոխելու դեպքում փոխադրման վճարի փոփոխության դեպքում փոխադրումն իրականացվում է փոխադրման մեկնարկի օրը գործող սակագներով։

Հավելյալ վճարները (անհրաժեշտության դեպքում) պետք է վճարվեն պատվիրված տրանսպորտի վճարման հետ միաժամանակ:

Եթե անհրաժեշտ է հավելավճար վճարել նախկինում վճարված փոխադրման համար, ապա կիրառվում են վճարման ընդունման նմանատիպ մեթոդներ և պայմաններ:

Այլ թեմաներ