Փոխադրման փաստաթղթերի վերադարձ

Փոխադրման վճարի վերադարձը կատարվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ նրա անունից փոխադրման վճարման վայրում լիազորված գործակալի կողմից:

Չօգտագործված փոխադրման փաստաթղթի համար վերադարձվող գումարների չափը որոշվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի սակագնային կիրառման Կանոններով:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականում կատարված՝ կապված ուղևորափոխադրումների պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման և ուղևորից պահվող ծախսերի ցանկը, սահմանում է քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի լիազոր մարմինը:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի նախաձեռնությամբ «Հայաստանի Հանրապետության ավիացիայի մասին» օրենքի 37-րդ և 38-րդ հոդվածներով նախատեսված ուղևորի գործողությունների հետ կապված ուղևորափոխադրման պայմանագրի գործողության դադարեցման դեպքում, օդի համար վճարվող փոխադրման վճարը ուղևորին չի վերադարձվում։

Ուղևորի փոխադրումից հարկադիր հրաժարվելու դեպքում նրան վերադարձվում է այն գումարը, որը որոշվել է՝ հաշվի առնելով հետևյալ դրույթների ազդեցությունը.

  • եթե փոխադրումը չի ավարտվել, փոխադրման համար վճարված ամբողջ գումարը վերադարձվում է;
  • եթե փոխադրումը կատարվել է մասամբ, ապա վերադարձվում է փոխադրման մնացած՝ չկատարված մասի արժեքին համապատասխան գումարը;
  • եթե ուղևորը կնքել է ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը նախատեսում է ուղևորափոխադրման վճարը չվերադարձնելու պայման՝ ուղևորափոխադրման պայմանագրի դադարեցման դեպքում, ապա մարդատար ավիափոխադրման համար վճարված փոխադրման վճարը չի վերադարձվում, բացառությամբ՝ փոխադրողի կողմից այլ կազմակերպությունների օգտին հավաքագրված չօգտագործված գումարները՝ օտարերկրյա պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, այն տարածքներով, որոնց տարածքում կամ տարածքով ուղևորը փոխադրվում է օդային ճանապարհով։

Ուղևորի՝ թռիչքից հարկադրված հրաժարվելու դեպքում, «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է ուղևորին իր համաձայնությամբ ուղարկել իրականացվող հաջորդ չվերթներից մեկով՝ դեպի ուղևորի ճամփորդական փաստաթղթում նշված ուղղությունը, կամ վերադարձնել փոխադրման արժեքը, կամ փոխադրման արժեքի մի մասը․ Տրանսպորտի չօգտագործված հատվածի համար հավաքագրման վճար չկա:

Փոխադրման համար վճարված գումարները ուղևորներին՝ օդանավի չարտերային պայմանագրով (օդային չարտեր) վերադարձնում է այն անձը, ում ուղևորը վճարել է օդանավի չարտերային պայմանագրով՝ (օդային չարտեր) սույն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված և օրենքով սահմանված կարգով։

Չօգտագործված փոխադրման փաստաթղթերի վճարի վերադարձը կատարվում է սույն փաստաթղթերում նշված անձին կամ այն անձին, ով վճարել է այդ վճարումը հավաստող փաստաթղթի և ինքնությունը և իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում: Այդ գումարները կարող են ստանալ (նոտարական կարգով վավերացված լիազորագիր ունեցող ֆիզիկական անձինք կամ իրավաբանական անձի լիազոր մարմնի կողմից վավերացված լիազորագիր ունեցող ՝ ներկայացուցիչները), կամ լիազորված անձը՝ անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, որով իրավունք ունի՝ ստանալու դրամական միջոցներ:

Չօգտագործված, մասնակի օգտագործված (թղթային) փոխադրման փաստաթղթի հիման վրա գումարի վերադարձը կատարվում է միայն թռիչքի կտրոնի և չօգտագործված թռիչքի կտրոնների, ուղևորի տոմսի, ինչպես նաև տարբեր վճարների պատվերների, էլեկտրոնային բազմաֆունկցիոնալ փաստաթղթի, վճարման անդորրագրի առկայության դեպքում։

Այլ թեմաներ