Ամրագրում

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի օդանավի կրողունակության (ուղևորի նստատեղի, քաշի, ծավալի) ամրագրումը ուղևորափոխադրումների համար անհրաժեշտ պայման է (այսուհետ` ամրագրում):
Ամրագրելիս ուղևորը նշում է բջջային հեռախոսահամարը կամ կապի այլ միջոց՝ իրեն տեղեկացնելու համար։

Հաշմանդամություն ունեցող կամ սահմանափակ կենսագործունեությամբ անձանցից ուղևորների փոխադրման ամրագրումը նկարագրված է՝ Հաշմանդամություն ունեցող ուղևորների թռիչք բաժնում:

Ամրագրումները կատարվում են «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ լիազորված գործակալի կողմից:

Ուղևորի և նրա ուղեբեռի ամրագրումը կարող է կատարել ուղևորը, որն ուղղակիորեն կապվում է գործակալի հետ: Ուղևորը կարող է ինքնուրույն պատվիրել ուղևորի նստատեղ և բեռնափոխադրում տեղեկատվական համակարգերի միջոցով, այդ թվում՝ ավիաընկերության www.armenianairlines.am/ru կայքում:

Ամրագրումն ուժի մեջ է միայն այն դեպքում, եթե այն մուտքագրված է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի ամրագրման համակարգ՝ կատարված «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված կանոններին համապատասխան և չի հակասում փոխադրման պայմանագրի պայմաններին:

Օդանավում ամրագրումը փոխելու կամ չեղարկելու հնարավորությունը կարող է սահմանափակվել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ուղեվարձի կանոններին համապատասխան:

Ամրագրումը՝ ամրագրման համակարգում պահելու ժամկետի ավարտից հետո, պատվերը չեղարկվում է առանց նախազգուշացման:

Ամրագրելիս՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն ուղևորին չի տրամադրում հատուկ նստատեղ օդանավի սրահում, որն ունի հայտարարված սպասարկման դաս: Ուղևորին հատկացված կոնկրետ նստատեղի համարը նշվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ սպասարկող կազմակերպության կողմից՝ ուղևորին չվերթի համար գրանցելիս:

Ուղևորի ամրագրումը, ուղևորի և ուղեբեռի փոխադրման համար ճամփորդական փաստաթղթի տրամադրումը կատարվում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի սակագների կիրառման կանոններով սահմանված ժամկետներում։

Ուղևորի ամրագրումը համարվում է նախնական, քանի դեռ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ նրա գործակալը ուղևորին չի տրամադրել լրացված ճամփորդական փաստաթուղթ:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի չեղարկել ամրագրումը` առանց ուղևորին տեղեկացնելու, եթե ուղևորը սահմանված ժամկետում չի վճարել ամրագրման համար կամ չի կատարել ուղեվարձի կանոններով սահմանված այլ պայմաններ:

Ամրագրման հատուկ պայմաններ, որոնք պահանջում են համաձայնություն «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի հետ, համարվում է փոխադրումը.

  • մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող ուղևոր;
  • առանց ուղեկցության երեխա, որը կտեղափոխվի «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի հսկողության ներքո;
  • ծանր հիվանդ ուղևոր, հիվանդ՝ պատգարակի վրա, տեսողության խանգարումներ ունեցող ուղևոր՝ ուղեցորդ շան հետ, ուղևոր, ում տեղաշարժվելու հնարավորությունը սահմանափակ է օդային տրանսպորտից օգտվելիս և (կամ) ում վիճակը պահանջում է հատուկ ուշադրություն՝ սպասարկում կատարելիս (այսուհետ՝ սահմանափակ շարժունակությամբ ուղևոր);
  • ուղևոր՝ զենքի թույլտվությամբ և/կամ զինամթերքով;
  • ուղևորի ուղեբեռը, երբ նա կնքում է ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը նախատեսում է անվճար ուղեբեռի չափ, որը գերազանցում է ավիաընկերության կողմից սահմանված անվճար ուղեբեռը, կամ ուղևորի ուղեբեռը, երբ նա կնքում է ուղևորափոխադրման պայմանագիր, որը չի նախատեսում անվճար ուղեբեռի թույլտվություն. (այսուհետ՝ ավելցուկային ուղեբեռ);
  • ուղեբեռ, որի մեկ կտորի չափը փաթեթավորված ձևով 203 սմ է, (գերազանցում է երկու հարյուր երեք սանտիմետր) երեք չափսերի հանրագումարով (այսուհետ՝ մեծածավալ ուղեբեռ);
  • ուղեբեռ, որի մեկ կտորի քաշը գերազանցում է 20 կգ (քսան կիլոգրամ) (այսուհետ՝ ծանր ուղեբեռ);
  • ուղեբեռ, որը պետք է տեղափոխվի միայն օդանավի սրահում;
  • շներ, կատուներ, թռչուններ և այլ փոքր փակ (ընտելացված) կենդանիներ (այսուհետ` ընտանի կենդանիներ (թռչուններ)), դաշնային գործադիր իշխանության կինոլոգիական ծառայության ծառայողական շներ (այսուհետ` ծառայողական շներ):

Եթե ուղևորը փոխադրման է ներկայացրել ամրագրված և կանխավճարվածից փոքր չափսերով և/կամ կտորների քանակով ուղեբեռ, ապա վճարված գումարի և/կամ ուղեբեռի քանակի միջև փոխադրման վճարի տարբերությունը վերադարձվում է ուղևորին:

«Հայկական ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել տրանսպորտային երթուղու յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի ամրագրումը` առանց ուղևորին ծանուցելու, եթե ուղևորը չի օգտվել տրանսպորտային երթուղու որևէ հատվածում նախատեսված ուղևորի նստատեղից և չի հայտնել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ին իր մտադրության մասին. շարունակել փոխադրումը.

Այլ թեմաներ