Փոխադրման փաստաթղթեր

Փոխադրման փաստաթղթեր համարվում են.

 • ուղևոր և ուղեբեռ տեղափոխելիս՝ տոմս և ուղեբեռի ստուգում;
 • ավելցուկային ուղեբեռի վճարման անդորրագիր, մատուցվող ծառայությունների համար տարբեր վճարներ և գանձումներ՝ կապված օդային փոխադրման պայմանագրի կատարման հետ (EMD/MCO):

Յուրաքանչյուր ուղևորի համար տրվում է առանձին տոմս, տոմսը կարող է տրվել էլեկտրոնային տարբերակով։

Էլեկտրոնային ձևով (էլեկտրոնային տրանսպորտային փաստաթուղթ) տրամադրելիս՝ տոմս, ուղեբեռի ստուգում կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք օգտագործվում են ուղևորների և ուղեբեռի ավիափոխադրման ծառայություններ մատուցելու համար, ավտոմատացված օդային փոխադրման պայմանագրի պայմանների և պայմանների մասին տեղեկատվությունը տեղադրվում է ավտոմատացված` oդային փոխադրումների թողարկման տեղեկատվական համակարգ։ Ուղևորի օդային փոխադրման համար էլեկտրոնային ճանապարհորդական փաստաթուղթ տրամադրելու դեպքում, ուղևորն իրավունք ունի պահանջել, իսկ փոխադրողը կամ փոխադրողի հետ համաձայնագրի հիման վրա գործող անձը օդային փոխադրման պայմանագիր կնքելիս կամ գրանցվելիս՝ ուղևորը պետք է թողարկի վավերացված քաղվածք, որը պարունակում է համապատասխան օդային փոխադրման պայմանագրի պայմանները ավտոմատացված տեղեկատվական օդային փոխադրման համակարգերից:

Ուղևորը կարող է էլեկտրոնային տոմսի երթուղային անդորրագիր ստանալ փոխադրման կետում՝ անմիջապես «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի և/կամ նրա լիազորված գործակալից կամ ընտրել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ լիազորված գործակալի հետ համաձայնեցված առաքման եղանակը:

Ուղևորի տոմսը պետք է պարունակի ուղևորի լրիվ անունն ու ազգանունը (ամբողջությամբ), ուղևորի անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, չվերթի համարը, ուղղությունը, մեկնման ամսաթիվը և ժամը, անվճար ուղեբեռի թույլտվությունը:

Ուղևորին տոմսը տրվում է միայն փոխադրողի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն՝ փոխադրման արժեքը վճարելուց հետո:

Եթե ուղևորը մտադիր է չվերթի գրանցման ժամանակ ներկայացնել իր ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթուղթ, քան այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա տրվել է տոմս, ուղևորը, նախքան թռիչքի գրանցումը, պետք է կապ հաստատի փոխադրողի հետ կամ լիազորված գործակալը՝ այն մուտքագրելու տոմսի մեջ և անձը հաստատող փաստաթղթի հետ կապված ամրագրման ավտոմատացված համակարգում, և փոխադրողը կամ լիազորված գործակալը պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել այդ փոփոխությունները կատարելու համար։

Ուղևորի խնդրանքով թույլատրվում է ավիափոխադրման պայմանագրի պայմաններին վերաբերող, ուղևորի տոմսի փոփոխությունները՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի համաձայնությամբ և իրականացվում են «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի կամ նրա լիազորված գործակալի կողմից՝ ուղեվարձի կիրառման կանոններին համապատասխան՝ «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի և նման ավիատոմսի գործողության ժամկետի ընթացքում։

Եթե ուղևորն էլեկտրոնային ձևով տոմս ունի, ուղեբեռի կտորների քանակի և/կամ քաշի մասին տեղեկատվությունը, բացառությամբ Կանոնների կետում նշված կետերի, էլեկտրոնային եղանակով մուտքագրվում է ուղևորների և ուղեբեռի գրանցման ավտոմատացված համակարգ:

Ուղևորներին թույլատրվում է փոխադրման, եթե նրանք ունեն պատշաճ տրված տոմս:

Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի անվավեր ճանաչել տոմսը, եթե. ուղևորի ներկայացրած տոմսը ձեռք է բերվել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի լիազորված գործակալ չհանդիսացող անձից.

 • ուղևորի ներկայացրած տոմսը ձեռք է բերվել "Հայկական ավիաուղիներ"ՍՊԸ-ի Լիազորված գործակալ չհանդիսացող անձից;
 • պարզվել է, որ ուղևորի ավիափոխադրման պայմանագիրը չի կնքվել;
 • «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ լիազորված գործակալը գրավոր ծանուցել է ուղևորին, որ չեն կարող որոշակի ժամկետից հետո նրան տեղափոխել։

Եթե ուղևորի կողմից տոմսը կորած է հայտարարվել, կամ սխալ է տրվել կամ վնասվել, ապա «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն անհապաղ կձեռնարկի իրեն վերապահված բոլոր միջոցները՝ պարզելու ուղևորափոխադրման պայմանագրի կնքման փաստը։

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է գործադրել բոլոր հնարավոր ողջամիտ ջանքերը՝ պարզելու փոխադրման պայմանագրի կնքման փաստը, սակայն պատասխանատվություն չի կրում, եթե նման փաստ չի հաստատվի՝ ինտերլայն գործընկերների և/ կամ լիազորված գործակալների կողմից անհրաժեշտ տեղեկատվություն չտրամադրելու պատճառով (առկայության դեպքում)։ Եթե ինքնաթիռի նստեցման ավարտից հետո հաստատվի փոխադրման պայմանագրի կնքման փաստը, ապա «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն այս ուղևորին կտրամադրի փոխադրում՝ անկատար փոխադրման երթուղիով հաջորդ չվերթով, որի վրա կա ազատ տեղ և ծառայության նույն դասը, որը համապատասխանում է վճարովի ուղեվարձին, ուղեվարձի գործող կանոններին համապատասխան:

Ավելորդ ուղեբեռի վճարման անդորրագիրը և/կամ ուղևորի կորցրած տարբեր վճարների պատվերները չեն վերականգնվում, կրկնօրինակներ չեն տրվում։

Տոմսը չի կարող փոխանցվել կամ օգտագործվել այլ անձի կողմից։ Եթե տոմսը ներկայացվում է տոմսում չնշված անձի կողմից, ապա «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի հետ վերցնել տոմսը՝ միաժամանակ չվերադարձնելով դրա համար վճարված գումարը: Փոխադրողի կողմից տոմսը հետ կանչելու դեպքում կազմվում է ակտ՝ նշելով պատճառները:

Ուղևորին թույլատրվում է թռչել, եթե ազգանունը և անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները համապատասխանում են ամրագրման ժամանակ նշված մանրամասներին:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի թռիչքի տոմսը տրվում է միայն ուղևորի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների նշումով.

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր (միջազգային թռիչքների համար անհրաժեշտ է նշում օտարերկրյա պետություններում գործողության ժամկետի մասին);
 • դիվանագիտական անձնագիր;
 • հատուկ / ծառայողական անձնագիր;
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության, անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ;
 • քաղաքացիություն չունեցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրված վկայական;
 • Հայաստանի Հանրապետության նույնականացման քարտ;
 • մշտական կացության քարտ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում;
 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակավոր կացության քարտ;
 • օտարերկրյա քաղաքացու ազգային անձնագիր;
 • մինչև 16 տարեկան ՀՀ քաղաքացիների ծննդյան վկայական;
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ;
 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակավոր ապաստանի վկայական;
 • այն երկիր վերադարձի վկայական, որի քաղաքացին է հանդիսանում տվյալ ուղևորը;
 • Հայաստանի Հանրապետության զինվորական գրքույկ;
 • կոնվենցիայի ճամփորդական փաստաթուղթ;
 • օտարերկրյա պետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ:

Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս մեկնելիս ուղեւորը պետք է ներկայացնի ելքի/մուտքի երկրի սահմանը հատելու կանոններով սահմանված փաստաթղթերը։

Ուղևորի ինքնությունը պարզելու համար չվերթի գրանցումից հետո ուղևորը պարտավոր է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ, որի մանրամասները նշված են ամրագրման պահին, ինչպես նաև իր հետ ունենալ տոմս (փոխադրումը թղթային ձևաթղթի վրա գրանցելու դեպքում) կամ էլեկտրոնային տոմսի տրամադրման դեպքում ուղևորին խորհուրդ է տրվում ունենալ երթուղու անդորրագիր։ Ուղևորների մուտքը և ուղեբեռի հաշվառումն իրականացվում է տոմսի և այն անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, որով տրվել է տոմսը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերի հիման վրա, եթե անհրաժեշտ է։

Ուղևորը պատասխանատու է բոլոր անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի, վիզաների, թույլտվությունների և այլնի, ինչպես նաև մեկնման, ժամանման և տարանցման երկրի ելքի, մուտքի և տարանցման բոլոր գործող օրենքներին համապատասխանելու համար: «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում ուղևորի նկատմամբ, եթե ուղևորը չի ստանում նման փաստաթղթեր կամ վիզաներ, կամ չի համապատասխանում գործող օրենսդրության պահանջներին:

«Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի խնդրանքով ուղևորը պարտավոր է ներկայացնել մեկնման, մուտքի, տարանցման, առողջական վիճակի, գործող օրենքով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև թույլատրել «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ին պահել ցանկացած փաստաթղթի պատճենը, եթե «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն այն անհրաժեշտ է համարում։

Վաճառքի և օգտագործման պայմանները չսահմանափակող ուղեվարձով վճարված տոմսը (այսուհետ՝ սովորական ուղեվարձ) հաստատում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի՝ ուղևորին և նրա ուղեբեռը մինչև մեկ տարի փոխադրելու պարտավորությունը՝ փոխադրումը հաշված մեկնարկի օրվանից, իսկ եթե փոխադրումը չի սկսվել, ապա տոմսի թողարկման օրվանից:

Հատուկ սակագնով վճարված տոմսը հավաստում է «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ի՝ պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ուղևորին և նրա ուղեբեռը փոխադրելու պարտավորությունը։

Տոմսը կարող է ընդունվել փոխանակման կամ վերադարձման համար՝ փոխադրողի ուղեվարձի կանոններին համապատասխան և նմանատիպ տոմսի գործողության ժամկետի ընթացքում:

Յուրաքանչյուր տոմս վավեր է ուղևոր փոխադրելու համար՝ դրա վրա նշված կետերի միջև ծառայության համապատասխան դասում: Եթե տոմսը տրվում է բաց վերադարձի ամսաթվով, ապա օդանավում ուղևորի նստատեղի ամրագրումը՝ մեկնման հայտարարված ամսաթվին, կախված է այս ամրագրման դասում տեղերի առկայությունից՝ ուղևորի տոմսի վավերականության ժամկետի ընթացքում:

Եթե ուղևորը չի կարողացել ավարտին հասցնել մեկնարկած թռիչքը՝ տոմսի վավերականության ժամկետի ընթացքում իր հիվանդության կամ իր հետ ինքնաթիռով ճանապարհորդող ընտանիքի անդամի հիվանդության պատճառով, ուղևորն իրավունք ունի դիմել փոխադրողին՝ խնդրելով. փոխադրման պայմանագրի գործողության ժամկետի համապատասխան փոփոխություն, և փոխադրողը, գործելով սույն կանոնների դրույթներին համապատասխան, «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն և «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ կերկարաձգի պայմանագրի գործողության ժամկետը, հաշվի առնելով ուղևորի կողմից տրամադրված բժշկական փաստաթղթերի բովանդակությունը:

Եթե մեկնման բաց ամսաթվով տոմս ունեցող ուղևորը խնդրում է փոխադրում պատվիրել, և «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն տոմսի վավերականության ժամանակահատվածում չի կարողանում ապահովել ուղևորի նստատեղ և տարողունակություն, ապա «Հայկական Ավիաուղիներ» ՍՊԸ-ն կամ լիազորված գործակալը պետք է կատարի. հաջորդ չվերթի ամրագրում, որի վրա կա անվճար ուղևորի նստատեղ և ծառայության դասի առկայություն, որը համապատասխանում է ծառայության վճարովի դասին։

Այլ թեմաներ