Ստուգված ուղեբեռ

Ուղևորի ուղեբեռը փոխադրման է ընդունվում մեկնման օդանավակայանում գրանցվելիս: "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն կամ սպասարկող կազմակերպությունը գրանցված ուղեբեռի յուրաքանչյուր տեղի համար ուղևորին տրամադրում է համարանիշի ուղեբեռի պիտակ: Ուղեբեռի պիտակը նախատեսված է ուղեբեռի նույնականացման համար: Փոխադրման հատուկ պայմանները նշելու համար գրանցված ուղեբեռին լրացուցիչ կցվում է հատուկ ազդանշանային ուղեբեռի պիտակ:

Ուղեբեռի մեկ նստատեղի քաշը չպետք է գերազանցի 50 կիլոգրամը, բացառությամբ անվասայլակի, որն օգտագործվում է հաշմանդամություն ունեցող ուղևորի և կենսագործունեության սահմանափակումներ ունեցող այլ անձանց կողմից: Ավելի մեծ քաշի ուղեբեռը ձևակերպվում և տեղափոխվում է որպես բեռ: Միջազգային փոխադրման ժամանակ կարող են սահմանվել օդանավակայանի գործող նորմատիվների եւ պետական պահանջների հետ կապված առավելագույն քաշի, եզրաչափերի, գրանցված ուղեբեռի քանակի այլ սահմանափակումներ (մեկնման կետի), փոխանցման օդանավակայանի (կետի) և (կամ) նպատակակետի օդանավակայանի (կետի): "Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի հրաժարվել ուղեբեռը որպես գրանցված ուղեբեռ փոխադրման ընդունելու իրավունքից, որի քաշը և չափը չի բավարարում սույն պահանջներին:

Գրանցված ուղեբեռը փոխադրման հանձնելու պահից մինչև դրա տրման պահը ուղևորի մուտքը ուղեբեռ արգելվում է, բացառությամբ համապատասխան ծառայությունների կողմից դրա նույնականացման կամ լրացուցիչ զննման դեպքերի:

Ուղեբեռի ձևավորում "սահմանափակ պատասխանատվություն"պիտակով

Սահմանափակ պատասխանատվության պիտակ (Limited Release) - նույնականացնող ուղեբեռի պիտակ է և պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը:

  • Ուղևորի լրիվ անվանումը;
  • երթուղի, նպատակակետ, որի համար տրվում է ուղեբեռը (օդանավակայանի ծածկագրերը);
  • թռիչքի համարը ավիաընկերության կոդով;
  • միացման կետ, առկայության դեպքում (օդանավակայանի ծածկագիր);
  • թիվ:

"Սահմանափակ պատասխանատվություն" պիտակը կիրառվում է հետևյալ դեպքերում.

  • ձեռքի ուղեբեռը և սահմանված նորմերը գերազանցող իրերը ընդունվում են ուղեբեռի և բեռների խցիկում փոխադրման համար ՝ որպես ստուգված ուղեբեռ: Ուղևորը պարտավոր է տվյալ ուղեբեռի փոխադրման համար վճարել ուղեբեռի հատուկ սակագներով: Բեռնախցիկում փոխադրվող բոլոր ուղեբեռը պետք է ստուգվի ավիացիոն անվտանգության ծառայության կողմից (տրանսպորտային անվտանգության ստորաբաժանում) ՝ դրանում արգելված առարկաների և նյութերի բացակայության համար;
  • փխրուն, ոչ պատշաճ փաթեթավորված ուղեբեռի, ինչպես նաև վնասված փաթեթավորմամբ ուղեբեռի փոխադրում, որի նկատմամբ ավիաընկերությունը հայտարարում է իր Պատասխանատվության սահմանափակում: Այս դեպքում պիտակի մեջ նշվում են ուղեբեռի տեսակը, տեղը, փաթեթավորման վնասման բնույթը, ինչպես նաև ուղևորի ստորագրությունը, որը հաստատում է ավիաընկերության կողմից այդպիսի ուղեբեռի տեղափոխման համար սահմանափակ պատասխանատվության ընդունումը:

Այլ թեմաներ