Երաժշտական գործիքների տեղափոխում

Կոշտ պատյանով (պատյան, պատյան) կիթառները և այլ երաժշտական ​​գործիքները տեղափոխվում են ուղեբեռով:

Փափուկ պատյանով երաժշտական ​​գործիքները տեղափոխվում են խցիկում, եթե փաթեթի չափերը չեն գերազանցում 115 սմ-ը եռաչափերի հանրագումարում:

Եթե ​​փափուկ պատյանում երաժշտական ​​գործիքի չափերը 115 սմ-ից ավելի են՝ եռաչափերի հանրագումարով (օրինակ՝ թավջութակ, կիթառ և այլն), ապա ամրագրվում է ուղևորի առանձին նստատեղ՝ CBBG: Այս դեպքում ուղեւորը գնում է լրացուցիչ տոմս երաժշտական ​​գործիք տեղափոխելու համար։

Այլ թեմաներ