Անվճար ուղեբեռի նորմ

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն կամ նրա գործակալը պարտավոր է ուղևորին տեղեկացնել փոխադրման ընթացքում սահմանված Անվճար ուղեբեռի փոխադրման նորման, Ինչպես նաև պարտադիր վճարման ենթակա գերնորմատիվային ուղեբեռի կամ ուղեբեռի փոխադրման համար վճարելու անհրաժեշտության մասին:

Ծառայության դասի հարկադիր իջեցման դեպքում ուղևորն իրավունք ունի ուղեբեռ կրել վճարովի ծառայության դասի համար սահմանված ուղեբեռի անվճար չափով:

Անվճար ուղեբեռի փոխադրման նորմերը նշված են "Հայկական ավիաուղիներ"ՍՊԸ-ի պաշտոնական կայքում:

"Հայկական ավիաուղիներ" ՍՊԸ-ն իրավունք ունի առանձին ուղղություններով և/կամ սակագների առանձին մակարդակների համար սահմանել բացառություններ ուղեբեռի փոխադրման անվճար նորմի պայմաններից ' այդ մասին տեղեկացնելով ուղևորին փոխադրում ամրագրելիս:

Անվճար ուղեբեռի նորմ:

 • Բոլոր ապրանքանիշերը / նորածին (INF) 0-ից 2 տարեկան առանց նստատեղի;
  1 տեղ մինչև 7 կգ և 203 սմ
 • Brand Basic / բացառությամբ նորածին (INF) 0-ից 2 տարեկան առանց նստատեղի;
  անվճար ուղեբեռ չկա
 • Brand Standard / բացառությամբ 0-ից 2 տարեկան երեխայի (INF) առանց նստատեղի;
  1 տեղ մինչև 20 կգ և 203 սմ
 • Brand Flexible / բացառությամբ Միլանի (INF) 0-ից 2 տարի առանց նստատեղի;
  1 տեղ մինչև 25 կգ և 203 սմ

Ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորման չի տարածվում:

 • ուղեւորի իրերը, անկախ դրանց անվանումից եւ նշանակությունից, որոնց չափերը փաթեթավորված տեսքով գերազանցում են 203 սմ-ը (ուղեբեռի առարկաներից յուրաքանչյուրի երեք չափումների գումարային չափը), այդ ուղեբեռը համարվում է չափազանց մեծ չափի;>
 • ուղևորի իրերը, անկախ դրանց անվանումից և նպատակից, մեկ տեղից ավելի քան 30 կգ քաշով, այդպիսի ուղեբեռը համարվում է ծանրաքաշ;
 • ընտանի կենդանիների (թռչունների), բացառությամբ տեսողությունից զրկված ուղևորներին Ուղեկցող ուղեցույց շների:

Նշված ուղեբեռի փոխադրումը վճարվում է հրապարակված ուղեբեռի սակագներով ՝ անկախ ուղևորի ՝ որպես ուղեբեռ տեղափոխվող այլ իրերից:


Միեւնույն օդանավակայան (նպատակակետ) կամ կանգառի օդանավակայան (կետ) միեւնույն չվերթով ուղեւորվելու նպատակով ուղեւորվող ուղեւորների խնդրանքով (ընտանիքի անդամներ, համատեղ ճանապարհորդող կամ գործուղման մեկնող անձինք), այդպիսի ուղեւորների կողմից ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորման նախատեսող օդային փոխադրման պայմանագրեր կնքելիս փոխադրողը պարտավոր է միավորել ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորմաների գումարը ՝ ըստ ուղեւորներից յուրաքանչյուրի քաշի ։ Ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորման սահմանվում է սակագնի կիրառման կանոններով:
Սույն կետում նշված ուղևորների կողմից ուղևորի օդային փոխադրման պայմանագրերի կնքման դեպքում, որոնք չեն նախատեսում ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորմ, և այդպիսի ուղևորների կողմից ուղեբեռի վճարման պայմանով ՝ փոխադրողի սահմանած ուղեբեռի սակագնով, փոխադրողը պարտավոր է ուղևորների խնդրանքով միավորել ուղեբեռի սակագնով նախատեսված ուղեբեռի քաշը ։
Ուղեբեռը յուրաքանչյուր ուղևորի համար պետք է ձևակերպվի անհատապես:
Համակցված ուղեբեռի մեկ նստատեղի քաշը չպետք է գերազանցի երեսուն կիլոգրամը և փոխադրման համար ընդունվում է առանց լրացուցիչ վճարի գանձման: Սահմանված անվճար փոխադրման նորմից ավելի ուղեբեռը համատեղելու վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը և պայմանները տեղադրված են ամրագրման համակարգերում և պաշտոնական կայքում:
Ուղևորի կողմից ուղեբեռի միավորման պայմանները չկատարելու դեպքում կարող է մերժվել:

Այլ թեմաներ